Cursus voor ouders

Omgaan met pubers

Wat gaat er om in het hoofd van je puber? Hoe voorkom je ruzie of hoe los je deze op? Hoe houd je contact met je puber?

In de pubertijd van je kind verandert er veel. Zowel voor je kind als voor jezelf als ouder. Naast lichamelijke veranderingen, ontwikkelen kinderen een eigen mening en nemen ze niet meer alles zomaar aan. Na het volgen van deze cursus ben je beter voorbereid op de pubertijd van je kind.

Bestemd voor
Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs.

Doelen
  • ouders voorbereiden op de pubertijd van hun kind
  • ouders een houding leren bepalen tegenover pubers
  • ouders leren hoe te helpen bij de ontwikkeling van hun kind tot zelfstandigheid

Werkwijze

De cursus bestaat uit minimaal zes bijeenkomsten van twee uur. Naast theorie is er veel ruimte om vaardigheden te oefenen en ervaringen uit te wisselen. De cursus kan worden aangeboden in het Nederlands, Turks en Arabisch. Tijdens een eventueel vervolg komen thema’s aan bod als: alcohol en drugs, seksuele opvoeding en pubers en school. Na afronding van de cursus ontvangen ouders een certificaat.

Projectmanager

Nawal Al-Baz

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!