Nieuwsbericht
Online kennisbijeenkomst Platform PiT!

Online kennisbijeenkomst Platform PiT!

24-11-2021
Op maandag 29 november organiseren we de laatste bijeenkomst van Platform PiT! van dit jaar. Het thema van deze online kennisbijeenkomst is:

'Pedagogisch coachen in crisistijd'


Het aantal kinderen dat vanwege Corona moet thuisblijven neemt toe. Ook het aantal collega's dat uitvalt stijgt snel. Er is een personeelstekort in de kinderopvang. Dat vraagt om flexibiliteit. Hoe ga je als pedagogisch coach om met deze omstandigheden?

Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches bij de invulling van hun rol.

Als lid van Platform PiT! neem je deel aan kennisbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven experts op verschillende terreinen een workshop of lezing. Er is ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Je wordt uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van Platform PiT! waar je tips en kennis met elkaar kunt uitwisselen. Kortom, Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers.

Lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap in 2021 bedragen € 480* per persoon per jaar. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan losse kennisbijeenkomsten van Platform PiT! De kosten bedragen € 150* p.p. per bijeenkomst.

* Dit bedrag is BTW vrij. Aanzet is als onderwijsdienst aangesloten bij het CRKBO.
 

Meld je aan voor de kennisbijeenkomst van Platform PiT! via deze pagina

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!