Ons aanbod

Ouders van kinderen in groep 7 en 8

Cursus De toekomst van uw kind

Peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers

De Boekfiets

Ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Familieklas

Volwassenen

Lift je Leven

Ouders

Nederlandse taalles voor ouders

Ouders

Opvoedparty

Ouders van kinderopvang en onderwijs

Ouderavond

Ouders

Ouderkamer

Peuters en ouders

Peuterlab

Ouders van peuters

Samen met mijn peuter

Ouders

Talen in Balans

Ouders

Themabijeenkomst: Sociale competenties thuis en op school

Kinderen van groep 4 tot en met 8 van de basisschool

Wiskids

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!