Ons aanbod

Samenwerkingspartners van Aanzet

Aanzet bestaat 10 jaar!

Leerkrachten in het basisonderwijs

Begeleidingstraject Begrijpend lezen

Intern begeleiders basisonderwijs

Begeleidingstraject Nieuwe taal- of leesmethode

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Begeleidingstraject Ontwikkelingsgericht werken

Leerkrachten in het basisonderwijs

Begeleidingstraject Technisch lezen

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Bewegingsversjes

Pedagogisch medewerkers

Gordontraining Communiceren met baby's

Leerkrachten in het basisonderwijs

Gordontraining Effect!

Pedagogisch medewerkers

Gordontraining Effectief omgaan met kinderen in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers

Gordontraining Effectief omgaan met ouders in de kinderopvang

Voor alle professionals in onderwijs en opvang

NT2 middag

Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches

Platform PiT!

Coaching

Team- en loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling

Leerkrachten en docenten

Training Formatief toetsen

Schoolteams

Training Interculturele communicatie voor schoolteams

Pedagogisch medewerkers

Training Kijk, observatie en registratiemodel

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang

Training Knap lastig!

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang

Training TINK

TSO medewerkers en TSO coördinatoren

Training tussenschoolse opvang

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Training VVE methodiek: Startblokken basisontwikkeling

Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang

Training VVE Totaal!

Pedagogisch medewerkers

Training Werken met baby's

Training: Allemaal taal

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecties en managers kinderopvang

VVE-conferentie 'VVE... vertel je mee?'

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!