Ons aanbod

Meertaligheid en NT2 onderwijs

Pedagogisch medewerkers

Allemaal taal

Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang

VVE Totaal!

Pedagogisch medewerkers

Gordontraining Communiceren met baby's

Pedagogisch medewerkers

Gordontraining Effectief omgaan met kinderen in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers

Gordontraining Effectief omgaan met ouders in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers

Training Kijk, observatie en registratiemodel

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang

Training Knap lastig!

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Startblokken van Basisontwikkeling

Coaching

Team- en loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang

Training TINK

TSO medewerkers en TSO coördinatoren

Training tussenschoolse opvang

Pedagogisch medewerkers

Training Werken met baby's

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Begeleidingstraject Ontwikkelingsgericht werken

Leerkrachten en docenten

Training Formatief toetsen

Leerkrachten in het basisonderwijs

Gordontraining Effect!

Schoolteams

Training Interculturele communicatie voor schoolteams

Intern begeleiders basisonderwijs

Begeleidingstraject Nieuwe taal- of leesmethode

Leerkrachten in het basisonderwijs

Begeleidingstraject Technisch lezen

Leerkrachten in het basisonderwijs

Begeleidingstraject Begrijpend lezen

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecties en managers kinderopvang

VVE conferentie

Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches

Platform PiT!

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Workshop Bewegingsversjes

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!