Ons aanbod

(Aanstaande) ouders van baby's

Babytijd (0-1 jaar)

Inburgeraars en gezinsmigranten

Steunpunt Inburgering Schiedam

Kinderen van 10 tot 14 jaar

Petje af

Vadercafé

Ouders

Samen Digi-TAAL

Ouders

Nederlandse taalles voor ouders

Peuters, kleuters en ouders

Peuterlab en Kleuterlab

Volwassenen

LiftjeLeven

Peuters, kleuters en ouders

De Boekfiets

Begeleiding aan huis

Samen Leren

Voor kinderen van 12 tot 14 jaar

Vlaardingse Zomerschool

Gezinnen met kinderen van twee tot acht jaar

VoorleesExpress

Ouders van peuters met een VVE indicatie

Peuterconsulent

Ouders van kinderen van 3 tot 16 jaar

Gordontraining Effectief omgaan met kinderen thuis

Ouders en peuters

Instapje/Opstapje (1-2 jaar)

Ouders van kinderen van 4 tot 13 jaar

Opvoeden & Zo

Ouders van kinderen

Training Weerbaar opvoeden

Cursus voor ouders

Omgaan met pubers

Ouders met kinderen van 1 tot 18 jaar

Voorlichting@huis

Ouders

Opvoedparty

Voor ouders van kinderen in Vlaardingen

Opgroeien in Vlaardingen

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!