Opstap (4-6 jaar)

Opstap is een tweejarig leer- en spelprogramma voor ouders om kleuters spelenderwijs voor te bereiden op de overstap naar groep 3 op de basisschool. Ouders ontvangen verschillende werkmaterialen met daarin leuke en leerzame activiteiten voor thuis. 

Bestemd voor

Allochtone ouders met kinderen in de kleuterleeftijd

Doelen

  • de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren
  • een actieve leerhouding bij kinderen te bevorderen
  • de interactie tussen ouder en kind te stimuleren en te bevorderen
  • ouders (meer) te betrekken bij het onderwijs

Werkwijze

In de loop van het tweejarig programma ontvangen ouders werkbladen, voorleesboeken en een verhalenbundel. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten krijgen zij uitleg en voorbeelden hoe zij de activiteiten kunnen uitvoeren.
Ouders spelen samen met hun kind met diverse materialen. Ouders krijgen inzicht in de ontwikkeling van hun kind en leren hun kind te ondersteunen bij het leren, zowel thuis als op school. De voorleesboeken zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Turks en Arabisch. Ook zijn er cd’s met liedjes, versjes en introductieverhaaltjes.

Aan het einde van het tweejarig traject ontvangen ouders en hun kind een certificaat.

Coördinator

Nawal Al-Baz

Bekijk hier de film van Pop-up TV over het project Opstap.
Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!