Nieuwsbericht
Opvoedingsondersteuning van Aanzet kent geen grenzen

Opvoedingsondersteuning van Aanzet kent geen grenzen

20-05-2020
De Coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven van ouders en gezinnen. Naast alle ellende biedt de Coronacrisis ook kansen: ‘elk nadeel heeft z’n voordeel’. We hebben ons aanbod voor opvoedingsondersteuning uitgebreid met online trainingen en bijeenkomsten. Juist nu is het belangrijk dat ouders ondersteuning, advies en tips krijgen bij de opvoeding en begeleiding van hun kind(eren).

Online opvoedcursus

Onze opvoedcursussen worden in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis online aangeboden. Deze cursussen zijn bestemd voor ouders van jonge kinderen in de basisschoolleeftijd en voor ouders van pubers.

Alle ouders kunnen meedoen

Tot half maart werden onze opvoedcursussen ’live’ en wijkgebonden aangeboden. Dat lijkt een vorig tijdperk! Nu
organiseren we onze cursussen online via Zoom of Teams. Dit biedt voordelen: we zijn niet afhankelijk van een locatie en ouders kunnen de cursus thuis volgen. Dit betekent dat ouders uit alle wijken kunnen deelnemen. Ouders ontmoeten andere ouders uit de hele stad. Ze wisselen ervaring uit en hun netwerk wordt groter.

In de komende jaren plukken we de vruchten van deze aanpak. Social media en de nieuwe apps voor online bijeenkomsten spelen een steeds belangrijker rol in ons aanbod. We gaan online opvoedingsondersteuning in de 'anderhalve meter samenleving' vaker inzetten.

Meer info?

Lees meer informatie over onze opvoedcursussen:
Opvoeden & Zo
Weerbaar opvoeden
Omgaan met pubers
Weerbaar opvoeden

Meedoen

Heb je behoefte aan opvoedingsadvies of -ondersteuning? Wil je ervaringen uitwisselen met andere ouders en je netwerk vergroten? Wil je meedoen aan een van onze online opvoedcursussen? Dat kan! Neem voor informatie contact op met Nawal Al-Baz via e-mail n.albaz@stichtingaanzet.nl Of bel naar ons informatienummer 010 23 22 111.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!