Ouders
Bijeenkomst

Opvoedparty

Alle ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de opvoeding. Een OpvoedParty is een laagdrempelige manier van opvoedingsondersteuning waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten om hun kennis en kunde te delen. Door de kleinschaligheid (er wordt gewerkt met groepjes van 6 tot 10 deelnemers) is er voldoende gelegenheid om ouders persoonlijk te benaderen. Na een OpvoedParty hebben ouders weer voldoende tips waar ze thuis mee aan de slag kunnen gaan.

Bestemd voor:
Elke opvoeder die vragen heeft over de dagelijkse opvoeding. Dus voor iedereen, die:
  • Op zoek is naar antwoorden op knagende vragen over de opvoeding.
  • Behoefte heeft aan een steuntje in de rug, nieuwe inspiratie, tips en adviezen.
  • Zin heeft in een leuke, leerzame en verfrissende bijeenkomst met andere opvoeders.

Doel
Het delen en vergaren van kennis en informatie over de ontwikkeling van kinderen, waardoor er ontspanning is in de dagelijkse opvoeding. ouders delen hun eigenWIJSheid over hun kinderen met anderen. Ouders leren van elkaar. Ouders vinden antwoorden op hun persoonlijke vragen. De OpvoedParty draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van opvoeders.

Werkwijze
Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur waar in klein gezelschap een gesprek over opvoeding van kinderen plaatsvindt. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen weer van leren. Er is niemand die een ander de les gaat lezen tijdens een OpvoedParty.

Er wordt gebruik gemaakt van een Basis-OpvoedPartySpel, waarin aan de hand van kaartjes met situatieschetsen, uitgangspunten en dilemma’s het gesprek als vanzelf op gang wordt gebracht. Deze thema’s uit het OpvoedPartySpel zijn niet willekeurig gekozen. Ze zijn een samenvatting van 20 jaar ervaring in het beantwoorden van opvoedingsvragen. Vragen over de herkenbare thema’s als zelfbeeld en zelfvertrouwen, grensoverschrijdend gedrag en communicatie.

Voor een groep met ‘buitenlandse’ ouders, kan het MultiCulti-OpvoedPartySpel worden ingezet, waarin opvoeden in twee culturen aan bod komt.

Aanzet kan een OpvoedParty in de kinderopvang en/of op school verzorgen. De ervaring leert dat ouders het  verfrissend vinden om op een andere, meer verdiepende manier met elkaar in gesprek te gaan. Geen vraag is gek of onbelangrijk, alle ouders zijn welkom. Ook zij die geen vragen hebben gaan geïnspireerd naar huis.

De OpvoedParty is hét bindmiddel om samen met ouders in te gaan op wat er bij hen leeft: thuis, op school en in de leefomgeving van het kind. En hoe er samen aan een educatief partnerschap kan worden gewerkt.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!