Ouders van kinderopvang en onderwijs

Ouderavond

Van positief opvoeden tot grenzen stellen, van voorlezen tot voldoende bewegen. Uiteenlopende onderwerpen waar u soms meer over wilt weten.

Met voorlichting over specifieke onderwerpen krijgt u tijdens ouderavonden nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van opvoeding en onderwijs. De onderwerpen worden in overleg met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf bepaald en ingevuld.

Tijdens de ouderavonden kunnen onderwerpen aan bod komen als:

  • (de rol van ouders bij) taalontwikkeling
  • opvoedingsondersteuning
  • meertalig opvoeden
  • de schoolloopbaan van kinderen
  • voor- en vroegschoolse educatie (VVE)


Bestemd voor
Ouders van kinderen in de kinderopvang.

Doel

Ouders informeren over diverse onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie over diverse onderwerpen. De avonden zijn interactief en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!