Ouders

Ouderbetrokkenheid op school

In een aantal IKC's en basisscholen in Vlaardingen en Schiedam organiseren onze ouderconsulenten activiteiten, met als doel de betrokkenheid van ouders te vergroten en het onderwijsondersteunend gedrag te stimuleren.

Ouderbetrokkenheid

We stimuleren de thuisbetrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders op de volgende manieren:
 • We informeren ouders over het onderwijs en onderwijsondersteunend gedrag;
 • We praten met ouders over opvoeding en de ontwikkeling van kinderen;
 • We brengen ouders met elkaar in contact, zodat zij ervaringen kunnen delen;
 • We stimuleren ouders om deel te nemen aan activiteiten op school;
 • We informeren ouders en leiden hen naar de verschillende instanties in de wijk;
 • We organiseren informatiebijeenkomsten en workshops met professionals op het gebied van onderwijs en opvoeding, zoals een diëtist, logopedist of gezinsspecialist.

Van Hutspot tot Samosa

Een keer per maand koken we in de ouderkamer samen met ouders. Ouders delen traditionele recepten uit hun cultuur en vertellen hun verhaal. Samen koken, samen leven!

Het Peuterlab

In een aantal locaties organiseert Aanzet ook Het Peuterlab. In Het Peuterlab gaan peuters en ouders samen op ontdekking met proefjes en taal-, tel- of muziekopdrachten. Peuters en ouders kunnen samen spelen en experimenteren. Zo betrekken we ouders bij de ontwikkeling en het onderwijs van hun kind en stimuleren we de taalontwikkeling. Het Peuterlab is laagdrempelig voor zowel taalarme als taalsterke ouders en peuters.

Ouderkamer

 • OKC Het Breinpaleis
 • IKC Erasmus
 • OBS De Klinker
 • IKC Prins Willem Alexander
 • IKC De Schakel
 • CBS Het Visnet
 • OKC De Wereldwijzer
 • Het Avonturijn
 • IKC De Bavinck
 • IKC De Singel in Schiedam
 • OBS De Peperklip in Schiedam

Ouderpunt

 • IKC De Ark

Oudercursus

 • De Globe, neveninstroomproject

IN DE CORONATIJD ORGANISEREN WIJ ONZE OUDERKAMERBIJEENKOMSTEN MET KLEINE GROEPJES OUDERS OF OP EEN ANDERE MANIER. SAMEN MET DE SCHOOL BEKIJKEN WE DE MOGELIJKHEDEN.

Coördinator

Eva Thier

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!