Ouders

Ouderbetrokkenheid op school

In een aantal IKC's en basisscholen in Vlaardingen en Schiedam organiseren onze ouderconsulenten activiteiten, met als doel de betrokkenheid van ouders te vergroten en het onderwijsondersteunend gedrag te stimuleren. Een goede samenwerking tussen school en thuis draagt bij aan de toekomstkansen van kinderen en aan gelijke kansen bij kinderen.

Alle ouders - ongeacht hun etnische en sociaal-economische achtergrond - kunnen door hun betrokkenheid thuis en samenwerking met school bijdragen aan de schoolloopbaan van hun kind. Een lage sociaal-economische achtergrond, armoede en/of een migratieachtergrond van ouders kunnen (extra) drempels vormen in de samenwerking met school. Deze kwetsbare ouders vinden het vaak lastig om hun kind te ondersteunen doordat zij bijvoorbeeld het Nederlands onderwijssysteem niet goed kennen, de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, zich moeten verhouden tot meerdere culturele contexten en/of zelf een negatieve herinnering aan school hebben.

Ouders tonen zich meer bij de schoolloopbaan van hun kind betrokkenen als zij weten hoe zij hierin een rol kunnen vervullen. We helpen ouders door concrete handvatten te bieden voor de begeleiding van hun kind thuis. En door ouders met elkaar in contact te brengen. Ouders maken immers deel uit van de schoolcommunity.

Ouderbetrokkenheid

In de ouderkamer in scholen stimuleren onze ouderconsulenten de betrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders op drie vlakken:

Pedagogische ondersteuning draagt bij aan het zelfvertrouwen en de motivatie die het kind nodig heeft om succesvol te kunnen zijn op school. Ouders bieden pedagogische ondersteuning als zij interesse en vertrouwen hebben in hun kind en hun kind bemoedigen.

Leerondersteuning bij het behalen van schoolresultaten. Ouders bieden leerondersteuning als zij hoge verwachtingen van hun kind hebben, praten en lezen met hun kind, helpen de schooldag van hun kind te structureren, helpen bij het huiswerk en de wereld van hun kind te verbreden.

Loopbaanondersteuning betreft de steun van ouders bij het kiezen van de richting van de schoolloopbaan. Dit doen zij door een klankbord te vormen voor de interesses, kwaliteiten en schoolloopbaankeuzes van hun kind. Zij helpen hun kind door concrete ervaringen op te doen en na te denken over hoe zij het werk kunnen bereiken dat bij hen past. 

We stimuleren de thuisbetrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders op de volgende manieren:
 • We informeren ouders over opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag;
 • We praten met ouders over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen;
 • We brengen ouders met elkaar in contact zodat zij ervaringen kunnen delen;
 • We stimuleren ouders om deel te nemen aan activiteiten op school;
 • We helpen ouders bij het begrijpen van informatie van school en verwijzen hen naar de Nederlandse taalles;
 • We informeren ouders en leiden hen naar de verschillende instanties in de wijk;
 • We organiseren informatiebijeenkomsten en workshops met professionals op het gebied van onderwijs en opvoeding, zoals een diëtist, logopedist of gezinsspecialist.

Van Hutspot tot Samosa

Een keer per maand koken we samen met ouders. Ouders delen traditionele recepten uit hun cultuur en vertellen hun verhaal. Samen koken, samen leven!

Het Peuterlab

In een aantal locaties organiseert Aanzet ook Het Peuterlab. In Het Peuterlab gaan peuters en ouders samen op ontdekking met proefjes en taal-, tel- of muziekopdrachten. Peuters en ouders kunnen samen spelen en experimenteren. Zo betrekken we ouders bij de ontwikkeling en het onderwijs van hun kind en stimuleren we de taalontwikkeling. Het Peuterlab is laagdrempelig voor zowel taalarme als taalsterke ouders en peuters. Voor kleuters in groep 1/2 van de basisschool organiseren we het Kleuterlab.

Ouderkamer

 • OKC Het Breinpaleis
 • IKC Erasmus
 • OBS De Klinker
 • IKC Prins Willem Alexander
 • IKC De Schakel
 • CBS Het Visnet
 • OKC De Wereldwijzer
 • Het Avonturijn
 • IKC De Bavinck
 • IKC De Singel in Schiedam
 • OBS De Peperklip in Schiedam

Ouderpunt

 • IKC De Ark

Oudercursus

 • De Globe, neveninstroomproject

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!