Nieuwsbericht
Oudercursus Opvoeden & Zo is vernieuwd

Oudercursus Opvoeden & Zo is vernieuwd

03-06-2021
De preventieve oudercursus Opvoeden & Zo is vernieuwd. Stichting Aanzet en Stichting Preventief op Maat hebben het cursusmateriaal in een nieuw jasje gestoken en er een eigentijds, goed onderbouwd en aantrekkelijk programma voor ouders van gemaakt. Ook de basistraining voor professionals die Opvoeden & Zo willen uitvoeren is vernieuwd.
Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. Opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Het is heel gewoon dat ouders vragen kunnen hebben over het omgaan met hun kinderen in alledaagse situaties. In Opvoeden & Zo leren ouders van kinderen van ongeveer 4-12 jaar zes hoofdvaardigheden: positieve aandacht geven en prijzen, regels stellen, niet reageren, gedrag corrigeren en apart zetten. De cursus richt zich nadrukkelijk op het op een laagdrempelige, positieve manier leren omgaan met het gedrag van je kind.
Voor ouders zijn er over de onderwerpen van de cursus zeven folders beschikbaar die ook vertaald zijn in het Arabisch en Turks

De cursus Opvoeden & Zo is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi als ‘theoretisch goed onderbouwd’.  

Aanzet verzorgt de cursus Opvoeden & Zo voor ouders in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 

De vernieuwing van Opvoeden & Zo 

  • Het nieuwe cursusdraaiboek geeft de bijeenkomsten stap-voor-stap weer, ondersteund met PowerPointpresentaties; 
  • Er zijn animatiefilmpjes gemaakt over de opvoedingsvaardigheden van ouders;  
  • Er is aandacht voor diversiteit en voor begrijpelijk taalgebruik; 
  • De folders voor ouders die bij de cursus horen zijn in drie talen beschikbaar, t.w. Nederlands, Arabisch en Turks; 
  • Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen in de huidige tijd; 
  • Er zijn nieuwe werkvormen en oefeningen toegevoegd aan het bestaande cursusmateriaal. 
Het draaiboek van Opvoeden & Zo wordt geleverd met een usb-stick waarop PowerPoint presentaties, animatiefilmpjes en bijbehorend materiaal staan. Het materiaal omvat onder meer een wervingsfolder, informatiefolders voor ouders in drie talen, werkbladen en werkvormen behorend bij oefeningen, een certificaat, en andere formulieren voor ouders.  

Training voor cursusleiders

Een gedegen basistraining van aankomend cursusleiders is belangrijk voor de effectiviteit van het programma. Aanzet traint professionals van organisaties die de cursus willen opnemen in hun aanbod. Stichting Aanzet, Preventief op Maat en de Van Veldhuizen Stichting ontwikkelden een nieuwe training voor professionals. De training is gebaseerd op de drie oudercursussen: Peuter in Zicht, Opvoeden & Zo en Omgaan met Pubers. Professionals leren vaardigheden om groepsgewijs opvoedondersteuning te kunnen aanbieden. De training is geaccrediteerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

In juni 2021 vindt de eerste pilot van de basistraining voor cursusleiders plaats. Vanaf oktober gaan we werken met het vernieuwde draaiboek. 

Preventief aanbod

De cursus Opvoeden & Zo is interessant voor organisaties die een preventief aanbod hebben voor groepen ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar, bijvoorbeeld scholen, preventieve opvoedondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg en Centra voor Jeugd en Gezin. 

Het pakket Opvoeden & Zo kan besteld worden via de website van Buro Extern.

Wil je meer weten over de vernieuwde oudercursus Opvoeden & Zo en/of over de basistraining voor cursusleiders? Neem contact op met Nawal Al-Baz van Stichting Aanzet via n.albaz@stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!