Ouders van peuters met een VVE indicatie
Ontwikkelings- en opvoedingsondersteuning

Oudergroep

Ouders van peuters met een VVE indicatie nemen maandelijks deel aan de oudergroepbijeenkomst in de peuterspeelzaal. Ouders krijgen informatie van deskundigen over de ontwikkeling en opvoeding van hun peuter.

We organiseren themabijeenkomsten, onze peuterconsulenten gaan op huisbezoek en in een aantal locaties kunnen ouders en peuters meedoen aan het Peuterlab.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!