Peuters en ouders
Ontdekken en experimenteren voor peuters en ouders

Peuterlab

In een aantal scholen en IKC's organiseert Stichting Aanzet het Peuterlab. In het Peuterlab doen peuters samen met hun ouder, opa of oma allerlei leuke en leerzame experimenten en activiteiten!

Lekker experimenteren
In het Peuterlab zijn peuters en ouders samen spelenderwijs bezig met onderzoekend en bewegend leren, voorbereidend rekenen en schrijven, het vergroten van de woordenschat, het stimuleren van fantasie en het nadenken over oplossingen.

Ouders en opa’s en oma’s worden uitgenodigd om de experimenten samen met hun (klein)kind te ontdekken, bijvoorbeeld: 
  • Maak een kunstwerk op een sokkel
  • Bouw je eigen Mondriaan
  • Bouw een toren die hoger is dan jijzelf
  • Probeer olie en water te mengen
  • Laat ijs smelten
Het Peuterlab aanbieden?
Scholen en IKC’s kunnen Het Peuterlab aanbieden aan peuters en (groot)ouders vanuit de peuterspeelzaal of de ouderkamer. Met Het Peuterlab wordt de ouderbetrokkenheid gestimuleerd, maken ouders kennis met de peuteropvang, wordt gewerkt aan SLO doelen en werken peuters en ouders spelenderwijs aan hun Nederlandse taalontwikkeling. Een mooie voorbereiding op de basisschool!
Adviseur

Jennifer Timmer

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!