Pedagogisch medewerkers en leerkrachten
Training

Peuterlab en Kleuterlab Professor

Het Peuterlab en het Kleuterlab vormen de eerste stap van een doorlopende leerlijn in de peuteropvang en op de basisschool waarin taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid worden gestimuleerd.

Een Professor zet proefjes en spelletjes in om de woordenschat van kinderen te vergroten en coacht ouders om een taalrijke omgeving te bouwen.

Stichting Aanzet voert het Peuterlab en Kleuterlab uit in de peuteropvang en op de basisschool. Daarnaast trainen we pedagogisch medewerkers en leerkrachten tot Professor zodat zij het Peuterlab en Kleuterlab zelf kunnen uitvoeren.

Peuterlab en Kleuterlab Professor training

In de Professor training leer je hoe je het Peuterlab en Kleuterlab kunt uitvoeren in jouw locatie. De training bestaat uit een aantal onderdelen: 

  • Ontdekkend leren: door proefjes en spelletjes leren kinderen nieuwe woorden; 
  • Ouderbetrokkenheid: de professor inspireert ouders een taalrijke omgeving te brouwen; 
  • Vaardigheden om ouders te coachen; 
  • Tools om aan de slag te gaan op jouw eigen locatie en in ons online laboratorium vol uitgewerkte labs; 
  • De implementatie van het Peuterlab en Kleuterlab op jouw locatie. 
Na het volgen van de training ontvang je een certificaat en mag je je Peuterlab en Kleuterlab Professor noemen. 

Online laboratorium

In het online laboratorium hebben Peuterlab en Kleuterlab Professors toegang tot ruim dertig uitgewerkte Peuterlab en Kleuterlab thema’s in een herkenbare stijl, passend bij VVE thema’s. Elk thema bevat een overzicht van de stationnetjes met een instructiekaart voor de professor, uitlegkaarten voor ouders en een Peuterlab en Kleuterlab thuiskaart. Er zijn communicatiematerialen om ouders te informeren en uit te nodigen.

Wil je meer weten over het Peuterlab en Kleuterlab? Kijk op de website en krijg een lab cadeau!

Adviseur

Jennifer Timmer

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!