Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches
Kennisnetwerk

Platform PiT!

Word lid van Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.

Centrale thema’s

  • Ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Vertaling van pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten
  • Signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten
  • Evaluatie en verbetering van pedagogisch beleid
  • Achterhalen van de coachingsbehoeften en opstellen van een coachingsplan
  • Coachen, ondersteunen en adviseren van pedagogisch medewerkers

Bijeenkomst 10 februari 2020

De volgende kennis- en netwerkbijeenkomst van Platform PiT! vindt plaats op maandag 10 februari 2020, van 09:00 tot 12:00 uur met aansluitend een lunch. Het thema van deze bijeenkomst is:

coaching in de praktijk

Drs. Christine Brons geeft een workshop over ‘beeldend coachen’.  
Christine Brons is psycholoog, filmer, auteur en hoofdopleider Beeldcoaching in Nederland en België. Ze schreef vier boeken over Beeldcoaching, publiceert artikelen en maakte meerdere films. 

Tijdens de workshop ‘beeldend coachen’ analyseren we beeldmateriaal en krijg je een kader aangeboden om beeld te interpreteren. Je ziet hoe een feedbackgesprek naar aanleiding van beeld verloopt. De videobeelden die worden gebruikt zijn authentiek, herkenbaar en eerlijk. De interpretatie van de beelden is kritisch, reflectief en optimistisch.

Meld je aan voor 17 januari 2020.

Word lid van platform PiT!

Als lid van Platform PiT! neem je deel aan vier bijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch.  Tijdens de bijeenkomsten delen experts op verschillende terreinen hun kennis in een workshop of lezing. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Je wordt uitgenodigd voor de besloten groep van Platform PiT! op LinkedIn waar je tips en kennis met elkaar kunt uitwisselen.

Kortom, Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers.

De kosten voor het lidmaatschap in 2020 bedragen € 480* per persoon per jaar. Het lidmaatschap wordt per professional voor een jaar afgesloten op naam van de organisatie én de professional. Bij ziekte of andere onoverkomelijke verhinderingen kan deelname door een collega worden overgenomen.
* Dit bedrag is BTW vrij. Aanzet is als onderwijsdienst aangesloten bij het CRKBO.

Reserveer in je agenda

Reserveer de bijeenkomsten van Platform PiT! in 2020 in je agenda:

  • Maandag 10 februari 2020, thema 'coaching in de praktijk' 
  • Maandag 11 mei 2020 > WORDT UITGESTELD
  • Maandag 14 september 2020
  • Maandag 30 november 2020

Vragen?

Neem contact op met Hanneke van Gelder

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!