Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches
Kennis- en netwerkplatform

Platform PiT!

Word lid van Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.

Centrale thema’s

  • Ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Vertaling van pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten
  • Signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten
  • Evaluatie en verbetering van pedagogisch beleid
  • Achterhalen van de coachingsbehoeften en opstellen van een coachingsplan
  • Coachen, ondersteunen en adviseren van pedagogisch medewerkers

Bijeenkomst 30 november 2020: Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang 

Op maandag 30 november vindt de volgende bijeenkomst van Platform PiT! plaats. We gaan online via Teams. 

Dr. IJsbrand Jepma, senior onderzoeker/adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes vertelt over de educatieve kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Hoe verwerven pedagogisch medewerkers de kennis, vaardigheden en het gedrag die nodig zijn om goed te functioneren? Dr. Jepma laat zien wat de invloed is van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers op de ontwikkeling van kinderen. Hij vertelt welke rol pedagogisch coaches vervullen bij het coachen van pedagogisch medewerkers en hoe dit van invloed is op de educatieve kwaliteit van de kinderopvang.

Daarna zal Simon Hay, pedagoog bij kinderopvangorganisatie KindeRdam en promovendus bij de Universiteit van Leiden vertellen over de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor voor de kinderopvangsector: Pedagogische praktijk in beeld. Deze PiB monitor geeft kinderopvangorganisaties een feitelijk inzicht in de pedagogische kwaliteit in de uitvoering.

Leden van Platform PiT! hebben een uitnodiging voor deze online bijeenkomst ontvangen. Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? En wil je lid worden van Platform PiT? Meld je dan aan via de onderstaande knop inschrijven.

Word lid van Platform PiT!

Als lid van Platform PiT! neem je deel aan vier kennis- en netwerkbijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch.  Tijdens deze bijeenkomsten delen experts op verschillende terreinen hun kennis in een workshop of lezing. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Leden van Platform PiT! worden uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van Platform PiT! waar je tips en kennis met elkaar kunt uitwisselen.

Kortom, Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers.

De kosten voor het lidmaatschap in 2020 bedragen € 480* per persoon per jaar. Het is mogelijk om gedurende het jaar aan te sluiten. Het lidmaatschap wordt per professional voor een jaar aangegaan op naam van de organisatie en de professional. Bij verhindering kan deelname aan een kennisbijeenkomst door een collega worden overgenomen.

Deelname aan kennisbijeenkomst

Het is mogelijk om deel te nemen aan losse kennisbijeenkomsten van Platform PiT! De kosten bedragen € 150* p.p. per bijeenkomst.

* Dit bedrag is BTW vrij. Aanzet is als onderwijsdienst aangesloten bij het CRKBO.

Reserveer in je agenda

Reserveer de volgende bijeenkomst van Platform PiT! in 2020 in je agenda:
  • Maandag 30 november 2020

Vragen?

Neem contact op met Hanneke van Gelder


Volg Platform PiT!

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!