Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches
Kennis- en netwerkplatform

Platform PiT!

Word lid van Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.

Centrale thema’s

  • Ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Vertaling van pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten
  • Signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten
  • Evaluatie en verbetering van pedagogisch beleid
  • Achterhalen van de coachingsbehoeften en opstellen van een coachingsplan
  • Coachen, ondersteunen en adviseren van pedagogisch medewerkers

Bijeenkomst 5 oktober 2020: Kwaliteit in de kinderopvang

De volgende kennis- en netwerkbijeenkomst van Platform PiT! vindt plaats op maandag 5 oktober 2020. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Kwaliteit in de kinderopvang. 

Dr. Pauline Slot is universitair docent sociale wetenschappen, educatie en pedagogiek en orthopedagogiek bij Universiteit Utrecht. Zij is verbonden aan het consortium Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Het LKK meet
in opdracht van het Ministerie van SZW jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang bij 288 kinderopvanglocaties in het land. In haar lezing neemt Dr. Pauline Slot ons mee in de resultaten van de kwaliteitsmeting in 2017, 2018 en 2019 en het belang van dit doorlopende onderzoek naar de kwaliteit in de kinderopvang voor de ontwikkelingskansen van kinderen.

Aansluitend kijken we naar het coachplan van jouw organisatie. Wat vindt jouw organisatie belangrijk voor 2021? Hoe ziet het coachplan eruit?

Leden van Platform PiT! hebben een uitnodiging ontvangen. Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? En wil je lid worden van Platform PiT? Meld je dan aan via de onderstaande knop inschrijven.

We organiseren deze bijeenkomst onder voorbehoud van nieuwe landelijke of regionale coronamaatregelen, in een 'coronaproof' locatie in Vlaardingen. We vermelden de locatie in de bevestiging van je deelname aan deze bijeenkomst. 

Word lid van platform PiT!

Als lid van Platform PiT! neem je deel aan vier bijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch.  Tijdens de bijeenkomsten delen experts op verschillende terreinen hun kennis in een workshop of lezing. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Je wordt uitgenodigd voor de besloten groep van Platform PiT! op LinkedIn waar je tips en kennis met elkaar kunt uitwisselen.

Kortom, Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers.

De kosten voor het lidmaatschap in 2020 bedragen € 480* per persoon per jaar. Het is mogelijk om gedurende het jaar aan te sluiten. Het lidmaatschap wordt per professional voor een jaar afgesloten op naam van de organisatie en de professional. Bij ziekte of andere onoverkomelijke verhindering kan deelname aan een bijeenkomst door een collega worden overgenomen.

* Dit bedrag is BTW vrij. Aanzet is als onderwijsdienst aangesloten bij het CRKBO.

Reserveer in je agenda

Reserveer de volgende bijeenkomst van Platform PiT! in 2020 in je agenda:
  • Maandag 30 november 2020

Vragen?

Neem contact op met Hanneke van Gelder


Volg Platform PiT!

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!