Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches
Kennis- en netwerkplatform

Platform PiT!

Word lid van Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches bij de invulling van hun rol.

Centrale thema’s

  • Ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Vertaling van pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten
  • Signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten
  • Evaluatie en verbetering van pedagogisch beleid
  • Achterhalen van de coachingsbehoeften en opstellen van een coachingsplan
  • Coachen, ondersteunen en adviseren van pedagogisch medewerkers

Word lid van Platform PiT!

Als lid van Platform PiT! neem je deel aan vier kennis- en netwerkbijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch.  Tijdens deze bijeenkomsten delen experts op verschillende terreinen hun kennis in een workshop of lezing. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Als lid van Platform PiT! word je uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van Platform PiT! waar je tips en kennis met ander leden kunt uitwisselen.

Kortom, Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers.

Lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap in 2022 bedragen € 480* per persoon per jaar. Het is mogelijk om gedurende het jaar aan te sluiten. Het lidmaatschap wordt per professional voor een jaar aangegaan op naam van de organisatie en de professional. Bij verhindering kan deelname aan een kennisbijeenkomst door een collega worden overgenomen.

Deelname aan kennisbijeenkomst

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan losse kennisbijeenkomsten van Platform PiT! De kosten bedragen € 150* p.p. per bijeenkomst.

* Dit bedrag is BTW vrij. Aanzet is als onderwijsdienst aangesloten bij het CRKBO.

Reserveer in je agenda

Reserveer de volgende kennis- en netwerkbijeenkomsten van Platform PiT! in 2022 in je agenda:
  • Maandag 21 februari 2022
  • Maandag 13 juni 2022
  • Maandag 5 september 2022
  • Maandag 28 november 2022
De bijeenkomsten zijn van 09:00 tot 12:00 uur. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten organiseren we fysieke bijeenkomsten, met aansluitend een lunch.

Vragen?

Neem contact op met Hanneke van Gelder


Volg Platform PiT!

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!