Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches
Kennisnetwerk

Platform PiT!

Het platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.

Leden van het platform PiT! komen vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt geleerd van experts op verschillende terreinen en is er volop ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie. Desgewenst worden extra werkbijeenkomsten gepland.

Centrale thema’s
  • Ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Vertaling van pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten
  • Signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten
  • Evaluatie en verbetering van pedagogisch beleid
  • Achterhalen van de coachingsbehoeften en opstellen van een coachingsplan
  • Coachen, ondersteunen en adviseren van pedagogisch medewerkers
Aanzet introduceert PiT!
De eerste bijeenkomst van platform PiT! vond plaats op maandag 7 oktober. Het thema van deze bijeenkomst was 'Wettelijke kaders in de praktijk'. Experts op dit gebied, Kanita Avdić en Irene Keuzenkamp, toezichthouders kinderopvang Gemeente Rotterdam deelden hun kennis en gingen in gesprek met de deelnemers.

De tweede bijeenkomst van platform PiT! vindt plaats op maandag 10 februari 2020 met het thema 'Coachen in de praktijk'

Noteer de datum in je agenda en meld je aan voor platform PiT! voor 24 januari 2020.

Vragen?
Neem contact op met Eva Thier of Hanneke van Gelder

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!