Nieuwsbericht
Platform PiT! over beeldend coachen

Platform PiT! over beeldend coachen

10-02-2020
Vanmorgen vond de tweede bijeenkomst van Platform PiT! plaats. Drs. Christine Brons, psycholoog en hoofdopleider Beeldcoaching, gaf een workshop over beeldend coachen. Zij bracht - letterlijk - in beeld wat beeldend coachen is en liet ons ervaren waarom beeldend coachen een krachtig middel is bij het coachen van pedagogisch medewerkers in hun vak.

Verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren

In Platform PiT! werken we aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches bij de invulling van hun rol.

Kennis- en netwerkplatform

Leden van Platform PiT! nemen deel aan vier bijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch. Tijdens de bijeenkomsten geven experts op verschillende terreinen een workshop of lezing. En er is volop ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Kortom: een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers!

Twintig pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches van veertien kinderopvangorganisaties in de regio zijn al lid van Platform PiT!  
 • St. Delftse Peuterspeelzalen
 • Stichting Kwest
 • Kinderdagpaleis Ukkepuk
 • Kinderopvang Bambinoos
 • Humankind
 • Wijzer in Opvang
 • Kinderkoepel
 • Kindcentrum Academia
 • Kinderopvang de Lange Keizer
 • Stichting Kinderspeelzaal
In de stuurgroep van Platform PiT! nemen deel: 
 • Kimberley Kornelisse, Wijzer in Opvang en Onderwijs
 • Jolanda Noort, Stichting Delftse Peuterspeelzalen
 • Miriam Wesemann, UN1EK onderwijs en opvang
 • Hanneke van Gelder, Stichting Aanzet
De volgende bijeenkomsten van Platform PiT! in 2020 vinden plaats op:
 • Maandag 11 mei 2020 > WORDT UITGESTELD
 • Maandag 14 september 2020
 • Maandag 30 november 2020

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!