Nieuwsbericht
Platform PiT! over pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Platform PiT! over pedagogische kwaliteit van kinderopvang

30-11-2020
Tijdens de online kennisbijeenkomst van Platform PiT! deelden Dr. IJsbrand Jepma, senior onderzoeker bij onderzoeksinstituut Sardes en Simon Hay, pedagoog bij kinderopvangorganisatie KindeRdam hun kennis en inzichten over het meten en verbeteren van de pedagogische kwaliteit van kinderopvang in Nederland.

Pedagogisch medewerker als influencer

Dr. IJsbrand Jepma doet onderzoek naar de hogere pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Hij deelde zijn inzichten over de pedagogisch professional als influencer. Het aanleren van kennis, vaardigheden en competenties van kinderen, oftewel een ‘leven lang leren’ begint bij de kinderopvang. Simon Hay vertelde over een nieuw meetinstrument “Pedagogische praktijk in beeld” dat hij heeft ontwikkeld voor KindeRdam. Een inspirerende ochtend waarbij we nieuwe inzichten kregen in de invloed van pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Word lid van Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedaogisch coaches bij de invulling van hun rol. Als lid van Platform PiT! neem je deel aan vier kennis- en netwerkbijeenkomsten per jaar met aansluitend een netwerklunch. Tijdens deze bijeenkomsten delen experts op verschillende terreinen hun kennis in een workshop of lezing. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! 

In 2021 zijn de kennis- en netwerkbijeenkomsten van Platform PiT! gepland op
Maandag 15 februari 2021 
Maandag 17 mei 2021
Maandag 13 september2021 
Maandag 29 november 2021

Wil je meedoen? Meld je aan als lid van Platform PiT!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!