Nieuwsbericht
Platform PiT! en de GGD inspectie kinderopvang

Platform PiT! en de GGD inspectie kinderopvang

19-05-2021
Op maandagochtend 17 mei organiseerden we de zesde bijeenkomst van Platform PiT! Sonja Wilkes, toezichthouder bij GGD Rotterdam-Rijnmond gaf een presentatie over de kwaliteit in de kinderopvang. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit namens de vijftien gemeenten in de regio. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. 

Sonja vertelde waar toezichthouders van de GGD op letten bij de inspectiebezoeken en wat tot nu toe de observaties zijn. Zij lichtte toe welke rol de pedagogisch coach vervult. Het was fijn om te horen dat de 'nieuwe' functie pedagogisch coach van toegevoegde waarde is voor de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.
Na de pauze gingen de deelnemers in groepen uiteen en bespraken casussen uit de praktijk met elkaar. We sloten de kennissessie af met de stelling: "De pedagogisch coach is cruciaal voor het versterken van de pedagogisch kwaliteit in de kinderopvang." Dit konden alle deelnemers beamen!

Platform PiT!

Hanneke van Gelder en Marian van der Pauw hebben het kennis- en netwerkplatform PiT! in oktober 2019 opgericht. Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches te verbinden en versterken en hen te inspireren bij de invulling van hun rol.

Vier keer per jaar organiseren we een kennis- en netwerkbijeenkomst voor alle deelnemers van Platform PiT! We nodigen een deskundige spreker uit voor een lezing of workshop en we bespreken onderwerpen die in de praktijk spelen. Pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers van elf kinderopvangorganisaties in de regio zijn lid van Platform PiT!

Wil je meedoen aan de kennissessies en kennis en ervaring uitwisselen met collega's van andere organisaties? Meld je aan!

De volgende bijeenkomsten van Platform PiT! vinden plaats op op 13 september en 29 november.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!