Nieuwsbericht
Platform PiT! gelanceerd

Platform PiT! gelanceerd

07-10-2019
Op maandag 7 oktober werd Platform PiT! gelanceerd door Stichting Aanzet. We ontvingen eenentwintig pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches van zeventien kinderopvangorganisaties in de regio. Kanita Avdic en Irene Keuzenkamp, toezichthouders kinderopvang bij de gemeente Rotterdam deelden hun kennis over wettelijke kaders in de praktijk en gingen daarover in gesprek met de deelnemers. Aansluitend was er volop ruimte voor de deelnemers om ervaringen en kennis te delen uit de dagelijkse praktijk.
In platform PiT! werken we samen aan kwaliteitsverbetering in de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches in hun rol. Platform PiT! komt vier keer per jaar bijeen. Experts op verschillende terreinen worden uitgenodigd voor kennissessies en er is volop ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie.

De reacties van de deelnemers op deze eerste bijeenkomsten waren positief: “Heel fijn om ervaringen te delen en te sparren met vakgenoten. We zijn allemaal zoekende hoe we de nieuwe functie pedagogisch coach, conform de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in de praktijk optimaal kunnen benutten en vormgeven." "Fijn dat ik, buiten de inspectiebezoeken om, vragen kon stellen aan de toezichthouders over de toetsingskaders van de Wet IKK en de ruimte die deze bieden." "De toezichthouders dachten mee over hoe we de functie pedagogisch coach optimaal kunnen benutten om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen."

De volgende bijeenkomst van platform PiT! is op maandagochtend 10 februari 2020. Het thema is 'coaching in de praktijk'. Meer informatie en aanmelden voor Platform PiT!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!