Nieuwsbericht
Proeftuin bij basisschool Loep van start

Proeftuin bij basisschool Loep van start

30-09-2021
Deze maand is de proeftuin bij Basisschool Loep Schiedam van start gegaan. In de proeftuin biedt de allround ouderconsulent van Aanzet ambulante ondersteuning aan ouders: op school, in de klas en thuis.

In de ouderkamer ontmoeten ouders elkaar, ontwikkelen zij hun eigen talenten en maken kennis met onderwijs- en opvoedkundige thema's. Met de directeur en intern begeleider van Loep stemmen we het maandprogramma voor de ouderkamer af voor een aanbod op maat.
Deze maand informeren we ouders over wat er te doen is in de wijk en welke organisaties daar actief zijn. Ook ontvangen we een aantal gastsprekers, waaronder een beweegcoach en iemand van het Wijkondersteuningsteam om een praatje te houden.

Bij Basisschool Loep is het project Samen Digi-TAAL deze maand van start gegaan. Vijftien gezinnen kregen een iPad in bruikleen waarmee zij in de komende vijf maanden samen met hun kind aan de slag gaan.

Lees meer informatie over samenwerken aan kansengelijkheid in de proeftuin

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!