Nieuwsbericht
Samen Digi-TAAL van start bij IKC De Schakel

Samen Digi-TAAL van start bij IKC De Schakel

06-04-2022
Het bereik van Samen Digi-TAAL groeit! Vanaf 24 maart gaat dit succesvolle project ook van start bij IKC De Schakel. Samen Digi-TAAL werkt; de interventie zet in op de thuisbetrokkenheid van ouders.

Aanzet introduceerde Samen Digi-TAAL in 2020 bij twee basisscholen in Vlaardingen. Met financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. wordt het programma aangeboden aan 300 gezinnen vanuit tien scholen in de regio. Nu is daar een elfde school aan toegevoegd, mede mogelijk gemaakt door de donatie van vijftien iPads door Rotary VLD 80.

Gelijke kansen en thuisbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat het meeste effect ten behoeve van kansengelijkheid behaald kan worden wanneer ouders thuis zelf aan de slag gaan met de (taal)ontwikkeling van hun kind. En dat is waar Samen Digi-TAAL om draait. Laagtaalvaardige ouders met een kind in groep 1 of 2 krijgen een iPad te leen om thuis met hun kind te werken aan taalstimulering. Op de iPad kunnen kleuters en ouders samen luisteren en kijken naar digitale voorleesboeken van Bereslim en leerzame taalspelletjes en -opdrachten doen met Gynzy.

Samen lezen en oefenen

Ouders krijgen tijdens verplichte bijeenkomsten in de ouderkamer informatie over het gebruik van de iPad en de educatieve spelletjes. Zij wisselen ervaringen met elkaar uit en leren hoe zij thuis extra met hun kind kunnen oefenen, bijvoorbeeld samen liedjes zingen, spelletjes spelen en veel met elkaar praten. Dit alles om de taalontwikkeling van kinderen en ouders te bevorderen.

De begeleiders van Aanzet kunnen zien hoeveel en hoe vaak ouders en kinderen samen oefenen op de iPad. Iedere maand komen er nieuwe boeken en spelletjes bij op de iPads. Met de digitale prentenboeken van Bereslim leren kinderen 5 à 6 nieuwe woorden per half uur. Door het spelen van Letters in Beweging en Samenslim laten kinderen betere leerprestaties zien en scoren zij beter op de CITO-toetsen.  

Gamificatie

Met de educatieve spellen en opdrachten van de app Gynzy kunnen ouders de leerdoelen samen met hun kind bepalen. Met gamificatie speelt Gynzy in op de intrinsieke motivatie van de kinderen om te blijven oefenen met woordenschat, grammatica en spelling. Bij foute antwoorden kunnen kinderen meteen verbeteren en bij meerdere goede antwoorden krijgen ze een beloning.

Het gebruik van de Gynzy app voor Samen Digi-TAAL is mogelijk gemaakt door de donatie van Gynzy voor een jaar lang gratis abonnementen op de app, voor alle iPads!

Samenwerken aan gelijke kansen

Aanzet directeur Barbara Berkelaar licht toe: “Een goede taalontwikkeling en betrokken ouders vormen de basis voor een succesvolle schoolloopbaan van een kind. Aanzet, bibliotheken, scholen en ouders werken bij dit mooie project echt sámen bij het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen.”

Lees meer informatie over Samen Digi-TAAL.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!