Nieuwsbericht
Samen Digi-TAAL van start bij tien scholen

Samen Digi-TAAL van start bij tien scholen

27-05-2021
Ons programma Samen Digi-TAAL is in april geïntroduceerd bij acht basisscholen in Vlaardingen en Schiedam: IKC Het Visnet, IKC Prins Willem Alexander, IKC De Ark, IKC Het Breinpaleis, IKC Erasmus, Kaleidoscoop, Het Kleurrijk en Loep.

Vanuit Samen Digi-TAAL krijgen ouders van kleuters in groep 1 en 2 een iPad in bruikleen. Met de leerzame apps op de iPad kunnen zij thuis samen met hun kind oefenen met taal. Kleuters kunnen op de iPad ook luisteren en kijken naar de digitale voorleesboeken van Bereslim. Zo helpen we kleuters en ouders om vaardig te worden in de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling is de basis voor het vergroten van kansen in het onderwijs!
Stichting Aanzet introduceerde Samen Digi-TAAL in 2020 al bij twee basisscholen: IKC De Wereldwijzer en Avonturijn in Vlaardingen. Met financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kunnen we Samen Digi-TAAL in 2021 aanbieden vanuit tien scholen aan driehonderd gezinnen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De leerkrachten van groep 1 en 2 geven aan welke gezinnen voor Samen Digi-TAAL in aanmerking komen. Deze ouders ontvangen een uitnodiging om mee te doen en worden voor de zomervakantie persoonlijk benaderd door de ouderconsulent van Aanzet. 

Begeleiden op maat

Bij aanvang van het programma na de zomervakantie krijgen alle ouders een instructie over de iPad en de educatieve apps. Ouders volgen daarna verplichte bijeenkomsten op school en krijgen begeleiding op maat. Tijdens de bijeenkomsten geven we ouders uitleg over de apps en de digitale prentenboeken op de iPad. We geven ouders ook tips hoe zij hun kinderen kunnen helpen en ondersteunen bij de taalontwikkeling en bij het schoolwerk. De bijeenkomsten zorgen voor mooie contacten tussen ouders onderling; zij vergroten hun netwerk en inspireren en helpen elkaar.

Bruggen bouwen tussen school en thuis

Vanuit Samen Digi-TAAL werken we nauw samen met de leerkrachten en ouders. De ouderconsulenten kunnen inzien wat de kinderen doen in de apps waardoor we hun progressie kunnen volgen. Dit koppelen we terug aan ouders en leerkrachten zodat we altijd inspelen op waar de kinderen de meeste hulp nodig hebben.

Een goede taalontwikkeling vergroot de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, op een goed sociaal netwerk en later op werk dat bij hen past. Met Samen Digi-TAAL werken we sámen met het onderwijs en met ouders aan kansengelijkheid.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!