Ouders van peuters
Informatiebijeenkomst

Samen met mijn peuter

Kinderen leren meer als je als ouder weet wat je kind meemaakt en leert in de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Tijdens de informatiebijeenkomsten 'Samen met mijn peuter' leer je hoe je de ontwikkeling van je peuter kunt stimuleren. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s waarmee binnen de peuterspeelzaal of kinderopvang wordt gewerkt. Zo kun je thuis ook aandacht besteden aan de nieuw aangeleerde woorden.

Daarnaast komen onderwerpen aan bod, zoals:
 • zindelijkheid, slapen en eten
 • voeding en beweging
 • regels en grenzen
 • spel en speelmaterialen
 • voorlezen

Bestemd voor
Ouders met peuters in de peuterspeelzaal of kinderopvang

Doelen
 • het voorkomen en/of verminderen van eventuele achterstanden bij jonge kinderen
 • stimuleren van de samenwerking tussen ouders en peuterspeelzaal of kinderopvang

Werkwijze
Samen met andere ouders van peuters kom je regelmatig bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten van anderhalf uur krijg je:

 • informatie over de werkwijze in de peuterspeelzaal of kinderopvang
 • mogelijkheden om de taalvaardigheid van je kind te stimuleren
 • inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen van je kind
 • ondersteuning bij de opvoeding

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!