Nieuwsbericht
Samen op weg naar een mooie toekomst!

Samen op weg naar een mooie toekomst!

23-12-2021
Vanwege een toenemende behoefte aan samenwerking en slagkracht ziet Aanzet een nieuw bestuursmodel als volgende logische stap. Barbara Berkelaar krijgt de functie van directeur-bestuurder. Aanzet zoekt drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die actief willen bijdragen aan de toekomstvisie.

Wijkgerichte kansenaanpak

Aanzet heeft de ambitie om vanuit een meerjarige samenwerking met het onderwijs een ‘good practice’ te ontwikkelen voor een wijkgerichte kansenaanpak geïntegreerd in het onderwijs.

Aanzet onderzoekt de mogelijkheden voor een fusie met Petje af Waterweg om krachten te bundelen en samen met het onderwijs te investeren in een programma voor talentontwikkeling.

Proeftuin 

Als eerste stap voor een vernieuwende manier van werken ontwikkelt Aanzet in 2022 proeftuinen. Het doel van de proeftuinen is om in kleine stapjes tot meer verbinding met scholen en wijken te komen en een gedeelde visie en werkwijze te ontwikkelen.  

Bekijk het factsheet ‘Samenwerken aan Kansengelijkheid’  

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!