Ouders

Samen Digi-TAAL

Vanuit Samen Digi-TAAL krijgen ouders van kleuters in groep 1 en 2 een iPad in bruikleen. Met de leerzame apps op de iPad kunnen zij thuis samen met hun kind oefenen met taal. Kleuters kunnen op de iPad ook luisteren en kijken naar de digitale voorleesboeken van Bereslim. Er komen elke maand nieuwe spelletjes en digitale prentenboeken op de iPad. Dat kunnen we centraal aansturen. We zien ook hoeveel ouders en kinderen samen oefenen op de iPad.

Zo helpen we kleuters en ouders om vaardig te worden in de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling is de basis voor het vergroten van kansen in het onderwijs!

Cursus en maandelijkse bijeenkomsten

Bij aanvang van het programma krijgen ouders informatie over de iPad en de spelletjes. Daarnaast is er ondersteuning tijdens de verplichte maandelijkse bijeenkomsten. Hierin geven we uitleg over de nieuwe apps, wisselen ouders ervaringen met elkaar uit en geven we antwoord op vragen van ouders. We vertellen wat ouders nog meer kunnen doen om met hun kind te oefenen, bijvoorbeeld samen liedjes zingen en spelletjes doen en natuurlijk veel met elkaar praten. Dat alles om de taalontwikkeling van kinderen én ouders te bevorderen.

Digitale vaardigheden

Zowel de ouders als de jonge kinderen vergroten met Samen Digi-TAAL hun taalvaardigheid. Zij leren ook omgaan met een digitale wereld. Ouders kunnen hun kind beter helpen en zijn meer betrokken bij het onderwijs. Werken met de iPad is goed voor de ontwikkeling van logisch denken, rekenen en digitale vaardigheden. Zo leren kinderen spelenderwijs en wordt hun woordenschat groter en groter!

We introduceerden Samen Digi-TAAL in oktober 2020 bij basisschool Avonturijn en IKC De Wereldwijzer in Vlaardingen. Met financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan Samen Digi-TAAL in 2021 worden aangeboden vanuit tien scholen aan driehonderd gezinnen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Sponsoren

Onze donateurs

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!