Begeleiding aan huis
Samen Leren

Samen Leren

Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Het is bedoeld voor ouders die vragen hebben over de (school)ontwikkeling van hun kind en die willen leren hoe zij hier thuis aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld als de taalontwikkeling achterblijft, een kind niet zo goed is in rekenen en/of zich nog niet zo goed kan concentreren. Of als ouders de Nederlandse taal zelf nog niet goed beheersen en zij zich zorgen maken over de taalontwikkeling van hun kind. 

Praktische insteek

In de eerste jaren op de basisschool leert een kind veel nieuwe dingen. Bij het ene kind zal dit gemakkelijker verlopen dan bij het andere. Ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kind en daarbij hun kind thuis op de juiste wijze stimuleren, kunnen de kansen van hun kind vergroten.

Onze Samen Leren begeleiders zijn professionals en HBO stagiaires. Zij bezoeken ouders en kinderen aan huis gedurende een periode van ongeveer drie maanden. Met een praktische en persoonlijke insteek leren ouders vaardigheden om hun kind te begeleiden en ondersteunen bij het schoolwerk. Ouders krijgen een map met informatie, tips, spelletjes, weekschema’s, werkbladen en voorbeelden om thuis te gebruiken. Op deze manier verbetert Samen Leren de thuisbetrokkenheid, de samenwerking met de school en de taal- en opvoedvaardigheden van ouders. Naast de school hebben ouders een cruciale rol in de ontwikkeling en het onderwijs van hun kind. 

Aanmelden

Gezinnen kunnen worden aangemeld voor Samen Leren door de leerkracht of intern begeleider van school of door professionals van een andere instellingen of een medewerker van het Wijkteam. Ook kunnen ouders zichzelf aanmelden via de website www.samenleren.net.

Begeleiding

Binnen elk traject vindt een gesprek op school plaats met de ouder(s), de Samen Leren begeleiders en de leerkracht. Indien nodig verwijzen zij een gezin door naar Auris of de gezinsspecialist.

Tijdens de begeleidingstrajecten maken gezinnen ook kennis met voorzieningen zoals de bibliotheek, de ouderkamer en oudergroepen en Nederlandse taallessen. Na de afronding van Samen Leren kunnen ouders hier zelfstandig naartoe gaan en zichzelf en hun kinderen blijven ondersteunen en ontwikkelen.

Meer informatie

De positieve ervaringen van gezinnen die hebben deelgenomen aan Samen Leren zijn te lezen in een boekje, met aanbeveling van de wethouder van onderwijs van de gemeente Vlaardingen.

Ook zijn filmpjes te bekijken met ervaringen van ouders en ervaringen van professionals met Samen Leren. 

Lees de brochure Samen Leren voor professionals
Lees de brochure Samen Leren voor ouders

Samen Leren is als goed onderbouwde interventie opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut

Trainen van professionals

Stichting Aanzet is, samen met Frontlijn van de gemeente Rotterdam, eigenaar van het programma Samen Leren.  Aanzet traint professionals van organisaties die Samen Leren willen uitvoeren in hun regio. Aanzet voert Samen Leren uit in de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Neem voor meer informatie contact op met Dieuwertje Roukema via d.roukema@stichtingaanzet.nl. Of kijk op de website www.samenleren.net

Sponsoren

Onze donateurs

Projectmanager

Dieuwertje Roukema

Bekijk het filmpje over Samen Leren

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!