Nieuwsbericht
Samenwerken aan Jeugdhulp

Samenwerken aan Jeugdhulp

22-09-2021
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren. Dit doen ze door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren. Vanuit een gezamenlijke visie willen alle partners beter tegemoet komen aan de hulpvraag van het kind en het gezin. Daarnaast verwachten de gemeenten dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten. Allerlei partijen werken al langere tijd samen met de drie gemeenten aan het ontwikkelen van een MVS Jeugdmodel.

Aanzet directeur Barbara Berkelaar neemt deel aan de werkgroepen Ondersteunend netwerk en Onderwijs. In een portret op de website van MVS Jeugdmodel stelt zij zich voor.
Vanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?
“De focus van Aanzet ligt op preventie. Door zo vroeg mogelijk – in de kinderopvang, op school en in de thuissituatie – extra te investeren in de kansen van kinderen die het thuis net een beetje minder hebben. En daarom heb ik ook mijn vinger opgestoken om deel te nemen aan de werkgroepen Ondersteunend netwerk en Onderwijs.”

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?
“Ik geloof heel erg in de kracht van het Jeugdmodel. Dat we met z’n allen meer ‘gedwongen’ worden om meer samen te werken met elkaar, maar vooral ook met het onderwijs en ouders. Dat we op een duurzame manier investeren in het voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen. De oplossing zit in het hoofd en het hart van de professionals in de opvang, op scholen en in de wijkteams, de professionals dichtbij het kind.”

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?
“Ik heb niet één inspirator in het bijzonder. De vakmensen, de juffen en de meesters in de opvang en op school, maar natuurlijk ook onze ouderconsulenten, die een stap extra willen doen om het verschil te maken voor kinderen in kwetsbare gezinnen. De mooie gesprekken die ik met hen heb. Daar krijg ik energie van. Van de echte verhalen.”

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
“We hebben sinds deze zomer een pup in huis en die is nog niet volledig zindelijk. Dus op dit moment kun je me wakker maken voor een nachtelijk rondje met Saar, onze teckel. Lekker eten, een goed glas wijn. Uitwaaien met de kinderen of met vrienden op het strand of in het bos – die combinatie maakt mij sowieso blij.”

Welke brandende vraag heb je?
“Hoe kunnen we bestuurlijk krachten bundelen in het maatschappelijk middenveld om preventie nog effectiever te maken? Wáár wordt die opdracht belegd? Het Jeugdmodel ís een prachtig model, maar de vakmensen moeten uiteindelijk het verschil maken. En die moeten daarvoor de ruimte en de middelen krijgen die ze nodig hebben om hun werk met plezier en aandacht te kunnen (blijven) doen.”

Tekst: Marleen Bos

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!