Nieuwsbericht
Samenwerken aan kansengelijkheid

Samenwerken aan kansengelijkheid

12-05-2021
Deze week werd de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het keuzemenu met bewezen effectieve interventies is bedoeld om het onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zowel op het gebied van leervertraging als het welzijn van leerlingen. Scholen hebben ruimte om een aanpak te kiezen die het beste bij hun situatie past. 

De Gelijke Kansen Alliantie gaat de komende tijd bijdragen aan het verbinden van de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs aan het bevorderen van kansengelijkheid nu én in de toekomst. De huidige vijftig lokale GKA-agenda’s worden verdiept en na de zomer wordt het aantal aangesloten gemeenten van 50 naar 100 uitgebreid. Het doel is om samen met gemeenten in te zetten op het tot stand brengen van een aanvullend, integraal en school-overstijgend aanbod. 

Samenwerken aan kansengelijkheid

Stichting Aanzet wil graag samen met het onderwijs, gemeentes en maatschappelijke partners werk maken van kansengelijkheid!
Om het aanbod aan kansrijke interventies regionaal te versterken, te verbreiden en te verankeren zet Aanzet de komende jaren volop in op samenwerking met onderwijs vanuit vijf pijlers:
  1. Strategische alliantie kansengelijkheid
  2. Partnerschap met ouders
  3. Gezamenlijk plan van aanpak
  4. Bruggen bouwen tussen onderwijs en zorg
  5. Academische werkplaats

De proeftuin als methodiek

Aanzet neemt het initiatief om met onderwijs en opvang een aantal proeftuinen in te richten. Onze ambitie: écht het verschil kunnen maken voor kinderen die het meest kwetsbaar zijn. Door kennis uit onderzoek te benutten, interventies evidence-informed in te zetten en leraren, pedagogisch medewerkers én ouders zo goed mogelijk toe te rusten en te ondersteunen. De proeftuinen zijn gekoppeld aan onderzoek.

In de proeftuin biedt een allround ouderconsulent ambulante ondersteuning op school, in de klas én thuis. In de ouderkamer ontmoeten ouders elkaar, ontwikkelen zij hun eigen talenten en leren zij hun kinderen te ondersteunen. Het aanvullend aanbod op maat is gericht op ouderbetrokkenheid, taalstimulering en opvoedondersteuning.

In de komende periode gaan we het gesprek aan met onderwijsbesturen, gemeentes en maatschappelijke partners over de beoogde samenwerking aan kansengelijkheid.

Wil je meer weten?

Lees ons Factsheet ‘Samenwerken aan kansengelijkheid'

Wil je in gesprek over samenwerken aan kansengelijkheid? Bel Barbara Berkelaar, directeur van Aanzet via 06 20233928 of stuur een mail naar b.berkelaar@stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!