Nieuwsbericht
Samenwerken aan kansengelijkheid in de proeftuin

Samenwerken aan kansengelijkheid in de proeftuin

10-06-2021
DE PROEFTUIN ALS METHODIEK - Aanzet maakt samen met het onderwijs werk van kansengelijkheid! We nemen het initiatief om in schooljaar 2021-2022 met onderwijs en opvang een aantal proeftuinen in te richten. Onze ambitie: écht het verschil kunnen maken voor kinderen die het meest kwetsbaar zijn.

Door kennis uit onderzoek te benutten, interventies evidence-informed in te zetten en door pedagogisch medewerkers, leerkrachten én ouders zo goed mogelijk te trainen, begeleiden en ondersteunen. De proeftuinen zijn gekoppeld aan onderzoek.

Toeleiding VVE

Onze peuterconsulenten zetten in op toeleiding van peuters met een VVE indicatie naar de VVE voorzieningen. Zij informeren ouders over de educatieve voorzieningen in wijk en begeleiden hen bij de aanmelding voor peuteropvang. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bereiken we 99% van de peuters met een VVE indicatie!

Gezamenlijk plan van aanpak

Vanuit de proeftuin biedt een allround ouderconsulent van Aanzet - vanuit een gezamenlijk plan van aanpak - ambulante ondersteuning in de peuteropvang, op school én thuis. In de ouderkamer ontmoeten ouders elkaar. Zij ontwikkelen hun eigen talenten en leren hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen. Het aanvullend aanbod op maat is gericht op ouderbetrokkenheid, taalstimulering en opvoedondersteuning. Bijvoorbeeld het Peuterlab en/of Kleuterlab, Samen Digi-TAAL, Samen Leren, gezinsconsultaties en de Familieklas. De bibliotheek op school of in de wijk kan aansluiten op onze programma’s zoals de Boekfiets en de VoorleesExpress.

Wil je meer weten?

Wil je meepraten, meedenken of samenwerken met Aanzet? Stuur een mail aan Barbara Berkelaar via b.berkelaar@stichtingaanzet.nl of bel ons via 010 23 22 111.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!