Nieuwsbericht
VVE conferentie op 2 november

VVE conferentie op 2 november

07-07-2022
SAVE THE DATE - Op woensdagmiddag 2 november 2022 organiseert Aanzet de jaarlijkse VVE conferentie voor professionals in opvang en onderwijs, die werken met voor- en vroegschoolse educatie in Vlaardingen. Schrijver en columnist Özkan Akyol geeft een lezing.

Na de zomervakantie volgt het programma en kun je je via onze website aanmelden.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!