Nieuwsbericht
Scholen en kinderopvang na de meivakantie weer open!

Scholen en kinderopvang na de meivakantie weer open!

24-04-2020
We hoorden het minister president Mark Rutte dinsdag allemaal zeggen: de basisscholen en kinderopvang gaan na de meivakantie weer open. Dat is goed nieuws voor kinderen en ouders!
 
De onderwijs- en opvangbesturen in de regio hebben afgesproken dat op alle basisscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kinderen voorlopig op twee vaste dagen per week naar school komen. In de kinderopvang (0-4 jaar) en de peuteropvang komen kinderen na de meivakantie weer op hun normale vaste dagen. 
 

Activiteiten Aanzet in scholen en opvang

De activiteiten van Aanzet op school en in de peuteropvang, zoals het Peuterlab, de Boekfiets, de ouderbijeenkomsten in de ouderkamer en de Nederlandse taallessen kunnen na de meivakantie helaas nog niet van start gaan.
Alleen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en kinderen zijn aanwezig op school en in de opvang. Ouders en externe medewerkers blijven voorlopig buiten, om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.
 

Wij blijven ouders ondersteunen! 

De medewerkers van Aanzet hebben contact met veel gezinnen; via telefoon, Whatsapp en Zoom. Vanuit onze programma’s Samen Leren, de Nederlandse taallessen, het Peuterlab, LiftjeLeven, Instapje/Opstapje en Weerbaar Opvoeden onderhouden we intensief online contact met ouders en ondersteunen we hen met adviezen en tips. We geven ouders ook inspiratie met de 'Peuterlab thuis' video’s, de Boekfiets bewegingsversjes en met dagelijkse educatieve tips op de Samen Leren Instagrampagina.
 
We kunnen scholen, kinderopvang en IKC’s in de komende periode ondersteunen, bijvoorbeeld met:

  • contact leggen met (anderstalige) gezinnen waarmee de communicatie moeizaam verloopt;
  • informatie van de school en/of kinderopvang vertalen voor ouders. We leggen zaken nog eens uit en controleren of ouders de informatie goed begrepen hebben;
  • adviezen en tips aan ouders bij de nieuwe uitdagingen in de opvoeding en bij het (thuis)onderwijs; 
  • extra lezen met ‘zwakke’ lezers en/of kinderen met een dreigende taalachterstand;
  • online bijeenkomsten en trainingen voor ouders over diverse onderwerpen.

Zo betrekken, informeren en ondersteunen we ouders in deze lastige Coronatijd. En ook: zo verbinden we ouders met elkaar. 

Heeft u onze ondersteuning nodig en wilt u contact met Aanzet? Dat kan! 

- Bel, app of mail de u bekende Aanzet medewerker of coördinator;
- Bel Stichting Aanzet via 010 - 23 22 111; 
- Mail ons via info@stichtingaanzet.nl 
 
Tijdens de meivakantie blijven wij bereikbaar voor ouders en voor collega’s van onderwijs en opvang.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!