Nieuwsbericht
Stichting Aanzet genomineerd voor Nationale Vrijwilligersprijzen 2020

Stichting Aanzet genomineerd voor Nationale Vrijwilligersprijzen 2020

22-01-2020
Stichting Aanzet is door de Gemeente Vlaardingen voorgedragen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020! Aanzet coördineert de VoorleesExpress in Vlaardingen Schiedam.
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een dreigende taalachterstand extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Vrijwilligers van Aanzet lezen in een periode van twintig weken, een uurtje per week voor bij een gezin thuis. Zo zorgen we samen met ouders dat (voor)leesplezier een vaste plek in het gezin krijgt. Een goede taalontwikkeling vergroot de onderwijskansen van kinderen!

Wil jij je ook inzetten als voorleesvrijwilliger bij de VoorleesExpress? Bekijk de vacature en meld je aan! 

Vanaf 18 februari kun je je stem uitbrengen op de VoorleesExpress Vlaardingen Schiedam voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!