Coaching

Team- en loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling

In je werk lever je een belangrijke bijdrage aan de vorming van kinderen. Ben je tevreden over je werkomgeving? Levert je werk nog de gewenste resultaten op? Voor jezelf, voor het team waarin j werkt en voor de kinderen onder jouw verantwoordelijkheid?

Werken met kinderen is leuk: het geeft energie en voldoening. Maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Tijdens een team-, loopbaan- of persoonlijk coachtraject ontdek je of alles in je werk of persoonlijke omgeving nog klopt om je talenten optimaal te benutten.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang 

Indicaties voor coaching
 • er is sprake van een opgejaagd gevoel en werk dat zich opstapelt, overzicht en structuur ontbreken
 • vaardigheden blijken niet of onvoldoende ontwikkeld om goed te kunnen functioneren
 • persoonlijke missie en werksituatie zijn niet op elkaar afgestemd
 • de persoonlijke overtuigingen werken belemmerend
 • een objectief zelfbeeld ontbreekt

Doelen
 • ondersteunen en activeren van bewustwording en persoonlijke groei
 • vergroten van zelfvertrouwen
 • ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden
 • verwezenlijken van ambities en behalen van persoonlijke doelen
 • bevorderen van plezier in het werk
 • communicatie- en interactiepatronen herkennen ten behoeve van een optimale samenwerking

Werkwijze
Na een eerste intakegesprek volgt een coachadvies en aansluitend het coachtraject. Je analyseert je vaardigheden en werkomstandigheden. Je wordt begeleid bij het (her)ontdekken van je doelen, en leert hoe je deze kunt bereiken en/of bijstellen. Het traject eindigt met een afrondende evaluatie.

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!