Nieuwsbericht
Themabijeenkomst Platform PiT! op 5 oktober > geannuleerd

Themabijeenkomst Platform PiT! op 5 oktober > geannuleerd

17-09-2020
VANWEGE ZIEKTE VAN SPREKER DR. PAULINE SLOT WORDT DE BIJEENKOMST VAN PLATFORM PiT! OP 5 OKTOBER HELAAS GEANNULEERD. DE VOLGENDE BIJEENKOMST VINDT PLAATS OP 30 NOVEMBER 2020. 

De volgende kennis- en netwerkbijeenkomst van Platform PiT! vindt plaats op maandag 5 oktober 2020. Het onderwerp van deze bijeenkomst is:

Kwaliteit in de kinderopvang

Dr. Pauline Slot geeft een lezing over het belang van doorlopend onderzoek naar de kwaliteit in de kinderopvang voor de ontwikkelingskansen van kinderen.

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.
Dr. Pauline Slot is universitair docent sociale wetenschappen, educatie en pedagogiek en orthopedagogiek bij Universiteit Utrecht. Zij is verbonden aan het consortium Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Het LKK meet
in opdracht van het Ministerie van SZW jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang bij 288 kinderopvanglocaties in het land. In haar lezing neemt Dr. Pauline Slot ons mee in de resultaten van de kwaliteitsmeting in 2017, 2018 en 2019 en het belang van dit doorlopende onderzoek naar de kwaliteit in de kinderopvang voor de ontwikkelingskansen van kinderen.

Aansluitend kijken we naar het coachplan van jouw organisatie. Wat vindt jouw organisatie belangrijk voor 2021? Hoe ziet het coachplan eruit?

Wil je lid worden van Platform PiT? Meld je dan aan voor 30 september!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!