Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang
Training Training

Training TINK

TINK staat voor: Taal- en INteractievaardigheden Kinderopvang. Als íets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat de goede interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.

In de TINK training staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je deze kunt verbeteren. Daarnaast verbeter je ook je taalvaardigheid.

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes ontwikkelde de TINK-training in samenwerking met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK (Bureau Kwaliteitszorg Kinderopvang).

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Doelen
  • leren hoe interactievaardigheden kunnen worden verbeterd en effectief worden toegepast
  • verhogen van de taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers
Werkwijze
De training start met een intake. Aansluitend zijn er acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten staan de zes interactievaardigheden centraal:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor de autonomie van het kind
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • positieve interacties begeleiden tussen kinderen
Na elke bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag, de praktijkopdrachten kun je grotendeels uitvoeren in je werkomgeving. Je maakt ook video-opnames die in de volgende bijeenkomst met elkaar worden besproken. 

Studiebelasting voor deelnemers: 
Voor het gehele traject: 54 uur.
- 8 bijeenkomsten van 3 uur - 24 uur
- 7 praktijkopdrachten van 2 uur (deels in werktijd) - 14 uur
- 8 teambijeenkomsten van 2 uur (op de werkvloer) - 16 uur

Deelnemers maken gedurende de training een portfolio. 80% aanwezigheid is vereist. Bij afwezigheid maakt de cursist een vervangende opdracht. Bij voldoende aanwezigheid en een voldoende portfolio ontvangt elke cursist na afloop van de training een officieel TINK-certificaat.

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!