Schoolteams
Training

Training Interculturele communicatie voor schoolteams

Ja knikken en nee doen. Dit gedrag komt in alle culturen voor. Toch zijn er wezenlijke verschillen in perceptie wanneer leerlingen en ouders een andere etnische, culturele of religieuze achtergrond hebben. Ook eigen schoolloopbaanervaringen van leerkrahten en docenten spelen daarbij een rol. Kennis van diverse culturele achtergronden en communicatie met allochtone ouders is de insteek van deze training.

Bestemd voor
Leerkrachten en directies in het basisonderwijs

Doel
Leerkrachten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie met allochtone ouders en leerlingen.

Werkwijze
De training bestaat uit vier workshops van elk drie uur. In het theoretische deel is onder meer aandacht voor het leren ontwikkelen van een visie en het leren reflecteren op eigen denkbeelden. In het praktische deel analyseren deelnemers de gemaakte opdrachten en casussen en wisselen praktijksituaties uit met elkaar.

Het videopakket 'Voorbeelden van communiceren met allochtone ouders' vormt de leidraad voor de training. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
  • ’een moeilijke brief’ van school (de niet goed Nederlands sprekende ouder ‘snapt er niets van’)
  • schoolreisjes en excursies (ouders geven aan problemen te hebben met deelname)
  • een lastige leerling (een kind met gedragsproblemen is het onderwerp tussen docent en ouder)
  • slaan (een docent heeft een gesprek met een ouder die zijn of haar kind fysiek flink heeft gestraft, nadat het kind op school al straf had gekregen)

Stichting Aanzet biedt maatwerktrajecten voor scholen, afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Projectmanager

Nawal Al-Baz

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!