Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang
Training

Training VVE Totaal!

Je werk als pedagogisch medewerker of leidinggevende in de kinderopvang omvat veel facetten. Het totaalprogramma VVE Totaal! richt zich specifiek op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en biedt verdere ontwikkeling en verdieping van je vaardigheden.

Het VVE-totaal! programma bestaat uit drie modules:
 • ontwikkelingsgericht werken
 • observeren en registreren
 • zorg voor kinderen die opvallen en communicatie met ouders

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang

Doel
Het vergroten en verdiepen van benodigde vaardigheden om jonge kinderen optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling

Werkwijze
Het trainingstraject is opgedeeld in drie modules. een module bestaat uit 5 tot 8 bijeenkomsten en vier consultaties (intake, coaching en consultaties op de werkvloer). Als deelnemer maak je een portfolio, waaruit je ontwikkeling blijkt. De eindbeoordeling vindt plaats in een persoonlijk gesprek.

Module 1: Startblokken; 
Module 2: Observeren en registreren; 
Module 3: Planmatig werken en communicatie met ouders.

Tijdens het trainingstraject komen de volgende items aan de orde:
 • de betrokkenheid van kinderen te vergroten
 • een betekenisvol en gericht aanbod te ontwerpen en aan te bieden
 • samen met kinderen activiteiten uit te voeren
 • te reflecteren op eigen handelen en plannen te maken
 • systematisch te observeren en registreren
 • te communiceren met ouders en hun kinderen
 • kinderen te begeleiden in ‘de zone van naaste ontwikkeling’
 • planmatig pedagogisch te handelen t.b.v. kinderen met sociaal emotionele problemen

Een met goed gevolg en voldoende aanwezigheid verlopen trainingstraject leidt tot het landelijk erkende VVE-Certificaat Startblokken van Basisontwikkeling. 

Naast het programma voor de pedagogisch medewerkers is er voor het management een module om de pedagogisch medewerkers te begeleiden op de werkvloer in het werken met het VVE programma. 

Maatwerk
Stichting Aanzet biedt maatwerktrajecten afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!