Werken bij Aanzet

Zet jij je in voor Aanzet?

Onze vacatures

Stichting Aanzet is een deskundige partner voor ouders, voor professionals in onderwijs en opvang en voor gemeentes. Met diverse projecten, producten en trainingen op het gebied van onderwijs, opvoeding, ouderbetrokkenheid en (taal)ontwikkeling vergroot Stichting Aanzet de mogelijkheden en ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen.

Onze missie
Samen vergroten we de onderwijskansen van kinderen zodat zij hun talenten kunnen ontdekken, benutten en ontwikkelen. Met het oog op een mooie toekomst!

Zet jij je in voor Aanzet?
Bij Stichting Aanzet werkt een professioneel, enthousiast en sociaal bewogen team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Wil jij je inzetten als enthousiaste vrijwilliger, leergierige stagiair of deskundig medewerker? Bekijk onze vacatures en reageer via het online formulier. We maken graag kennis!

Werken bij

Kansdenker

Onze doelstelling is het vergroten van onderwijskansen voor kinderen. Ben jij een

Kansdenker

en wil jij je inzetten voor gezinnen die een extra steuntje in de rug nodig hebben?

Werken bij

Secretaresse

Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken, waar talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. Gelijke kansen vragen om een ongelijke behandeling. Samen met opvang- en onderwijsorganisaties, onze maatschappelijke partners en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken we aan een wijkgerichte kansenaanpak die school, thuis en de wijk verbindt. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst! Om dat te bereiken, helpen wij kinderen en ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start thuis en op school.
 
Per direct zoeken we een

Secretaresse

Werken bij

Taalcoach met ambitie

Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken, helpen wij kinderen en ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start thuis en op school. 

De rode draad in onze dienstverlening is taal en ouderbetrokkenheid. We willen de betrokkenheid van ouders vergroten en hen in nauwe samenwerking met de leerkracht, begeleiden bij de ondersteuning van hun kind, zowel thuis als op school. In die begeleiding is de communicatie met de school en met ouders de basis voor ouderbetrokkenheid. Laaggeletterde ouders met een migratieachtergrond zijn een doelgroep waar weinig aandacht voor is als het gaat om laagdrempelige Nederlandse taallessen op school. Aanzet wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van taalonderwijs voor deze groeiende doelgroep.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zoeken we een

Taalcoach met ambitie

16 – 32 uur/week

Werken bij

Peuterconsulent

Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken, waar talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. Gelijke kansen vragen om een ongelijke behandeling. Samen met opvang- en onderwijsorganisaties, onze maatschappelijke partners en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken we aan een wijkgerichte kansenaanpak die school, thuis en de wijk verbindt. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst! Om dat te bereiken, helpen wij kinderen en ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start thuis en op school. We breiden ons team uit en zoeken een

peuterconsulent

20-28 uur per week

die zich gemakkelijk beweegt tussen diverse werelden en culturen.

Werken bij

Tolk in cultuur en taal

Net als op veel andere plaatsen in Nederland, worden Oekraïense gezinnen opgevangen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het is voor kinderen die hier komen van groot belang dat zij weer snel naar school kunnen.
Op vier scholen in onze regio krijgen de kinderen een plekje in kleine groepen van 15-17 leerlingen: De Globe (Vlaardingen), De Wereldschool (Schiedam), IVIO-Wereldschool en De Diamant (Maassluis). En de middelbare school De Internationale Vos (Vlaardingen en Schiedam).

We zoeken een tolk in cultuur en taal die ouders op weg kan helpen in deze gemeenten.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!