Vadercafé

Vadercafé

Het Vadercafé van Aanzet is een bijeenkomst voor vaders waar zij elkaar kunnen ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Voor alle vaders

Voor alle vaders in de breedste zin van het woord, in welke fase van het vaderschap dan ook. Het Vadercafé is dé plek voor goede gesprekken over het vaderschap, over opvoeden en school én er worden leuke vader-kind activiteiten georganiseerd.

Vaderbetrokkenheid

We zorgen voor ontmoeting en verbinding van vaders onderling, met hun kind(eren), met school en in de wijk. En voor positieve betrokkenheid van vaders bij de ontwikkeling, opvoeding en de school van hun kind(eren).

Meer informatie

Neem contact op met Abderrahmane Sabili via telefoonnummer 06 38157425 of stuur een e-mail naar a.sabili@stichtingaanzet.nl

Adviseur

Abderrahmane Sabili

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!