Kinderen van twee tot acht jaar en ouders
Voorlezen aan huis

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar die een taalachterstand hebben of ontwikkelen. Gedurende twintig weken komt een vrijwilliger bij een gezin thuis voorlezen en spelletjes spelen om de taalontwikkeling stimuleren.

Ouders worden betrokken bij de activiteiten en krijgen handvatten om zelf ook met voorlezen en taalontwikkeling aan de slag te gaan. Daarnaast is er goed contact met pedagogisch medewerkers in de peuteropvang en de leerkrachten op school, zodat wederzijdse ervaringen en resultaten worden gedeeld. 

Doelen

  • het taalgevoel van kinderen versterken
  • de woordenschat vergroten
  • de taalachterstand verkleinen
  • ouders stimuleren om zelf voor te lezen
  • het leesplezier van ouder en kind bevorderen

Stichting Aanzet voert De VoorleesExpress uit in Vlaardingen en Schiedam.

Wil je een gezin aanmelden in Vlaardingen? Klik dan hier.
Wil je een gezin aanmelden in Schiedam? Klik dan hier.

Wil je vrijwilliger worden bij de VoorleesExpress in Vlaardingen of Schiedam? Klik dan hier.


Volg VoorleesExpress

Adviseur

Marian van der Pauwhttps://youtu.be/5_Xp27mKIZI


Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!