Gezinnen met kinderen van twee tot acht jaar
Voorlezen aan huis

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Stichting Aanzet coördineert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam.

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief. Het is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Gedurende twintig weken komt een vrijwilliger van de VoorleesExpress een uurtje per week bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te spelen. De vrijwilliger betrekt de ouders bij de activiteiten. Ouders krijgen handvatten om zelf ook met voorlezen en taalontwikkeling aan de slag te gaan. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij.

Doelen
  • Kinderen leren meer woorden en begrijpen de Nederlandse taal beter. Het gaat beter op school.
  • Ouders gaan zelf voorlezen en (taal)spelletjes spelen met hun kind.
  • Kinderen gaan boeken leuker vinden. Daardoor gaan ze zelf meer lezen.
  • Ouders en kinderen bezoeken de bibliotheek en lezen meer boeken.
Gezin aanmelden
Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld bij de VoorleesExpress door pedagogisch medewerkers in de peuteropvang en/of leerkrachten op school.

Wil je een gezin aanmelden in Vlaardingen? Klik dan hier.
Wil je een gezin aanmelden in Schiedam? Klik dan hier.

Meedoen als vrijwilliger
Wil je vrijwilliger worden bij de VoorleesExpress in Vlaardingen of Schiedam? Klik dan hier.

Je kunt voorlezen op een dag en tijdstip waarop het jou uitkomt. Je maakt kennis met gezinnen uit een andere cultuur en je doet waardevolle ervaring op. Je draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en vergroot hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan. Je wordt begeleid door een coördinator van Stichting Aanzet. Via de app van de VoorleesExpress kun je kennis opdoen over interactief voorlezen, digitale prentenboeken, meertaligheid en het betrekken van de ouders bij het voorlezen. Door Stichting Aanzet word je regelmatig uitgenodigd voor workshops en bijeenkomsten voor vrijwilligers.Volg VoorleesExpress

Sponsoren

Onze donateurs

Adviseur

Marian van der Pauw

Hoe ervaren ouders de VoorleesExpress?https://youtu.be/lKLF5P4AmAU


Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!