Ouders met kinderen van 1 tot 18 jaar
Huiskamerbijeenkomst

Voorlichting@huis

Praten over opvoeding is niet altijd gemakkelijk. Het is fijn om dit in een vertrouwde en veilige omgeving bij iemand thuis te doen. Dat kan bij Voorlichting@huis.

Aanzet organiseert huiskamerbijeenkomsten voor ouders met kinderen van 1 tot 18 jaar. Met andere ouders en met een medewerker van Stichting Aanzet en de jeugdverpleegkundige van het CJG praten ouders over opvoedthema's in een vertrouwde omgeving. De huiskamerbijeenkomst is geïnspireerd op de formule van de Tupperware Party: ongedwongen, veilig, nuttig én gezellig.

Bestemd voor

Ouders met kinderen van 1 tot 18 jaar die zich niet prettig voelen bij reguliere opvoedingsondersteunende activiteiten.

Doelen

  • het bereiken van ouders die niet afkomen op reguliere voorlichting
  • vraaggerichte voorlichting over allerlei opvoedingsthema’s
  • ouders bekend maken met het Centrum voor Jeugd en Gezin

Werkwijze

Stichting Aanzet werft gastouders bij wie de voorlichtingsbijeenkomst kan plaatsvinden. De gastouder nodigt andere ouders uit. In samenwerking met het consultatiebureau geven consulenten van Aanzet voorlichting over allerlei opvoedthema’s, afgestemd op de vragen en behoeften van u als aanwezige ouders. Het accent ligt op kennisoverdracht, opvoedvaardigheden en attitudevorming. De bijeenkomst duurt maximaal twee uur.

Projectmanager

Nawal Al-Baz

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!