Nieuwsbericht
VVE conferentie coronaproof in de Stadsgehoorzaal

VVE conferentie coronaproof in de Stadsgehoorzaal

08-10-2020
Op woensdag 4 november organiseert Stichting Aanzet in De Stadsgehoorzaal de jaarlijkse VVE conferentie voor professionals in opvang en onderwijs in Vlaardingen.

Het thema van de VVE conferentie op 4 november is Avontuurlijk buitenspelen. Speltherapeut Marlies Greve geeft een lezing over fantasievol buitenspel. Pedagoog Martin van Rooijen vertelt over het belang van risicovol spelen voor kinderen. Beide sprekers lichten het belang én het plezier van avontuurlijk en risicovol buitenspelen toe met wetenschappelijke inzichten en inspirerende voorbeelden voor opvang en onderwijs.

De Stadsgehoorzaal heeft ontheffing gekregen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Stadsgehoorzaal zorgt ervoor dat de coronamaatregelen van het RIVM strikt gehanteerd worden.

Coronamaatregelen in De Stadsgehoorzaal

  • Op alle plekken in het theater is het makkelijk om de 1,5 meter afstand te behouden;
  • De toiletten worden om de haverklap gereinigd;
  • De medewerkers van de Stadsgehoorzaal dragen mondkapjes. Aan de bezoekers wordt gevraagd dit ook te doen totdat zij op een theaterstoel in de zaal plaats hebben genomen. De Stadsgehoorzaal heeft zo nodig mondkapjes beschikbaar voor gebruik door het publiek;
  • Bij binnenkomst (via verschillende ingangen) halen de deelnemers een drankje en krijgen direct een mooie plek in de grote zaal toegewezen;
  • Met ruime afstand tussen de deelnemers kan er ontspannen deelgenomen worden aan de VVE conferentie.
  • Bij binnenkomst wordt bij iedere deelnemer een korte gezondheidscheck gedaan a.d.h.v. een aantal vragen. Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft, blijft thuis.
Deelnemers aan de VVE conferentie worden ingedeeld in een kleurgroep met collega’s van dezelfde organisatie. Zij komen binnen via verschillende ingangen, krijgen een drankje en nemen plaats in de grote zaal. Na afloop van de lezingen eindigt de VVE conferentie. De gezamenlijke afsluiting met een hapje en drankje vervalt.

Kennis en inspiratie voor professionals

We organiseren de VVE conferentie in opdracht van de gemeente Vlaardingen in het kader van de jaarlijkse bijscholing van professionals die met voor- en vroegschoolse educatie werken in kinderopvang en onderwijs. We vinden het belangrijk om alle VVE professionals te inspireren en actuele wetenschappelijke kennis en inzichten met hen te delen.

Meld je aan!

Meld je voor 16 oktober online aan voor de VVE conferentie via deze link. Eind oktober ontvangen alle deelnemers een bevestiging met nadere instructies voor de routing in De Stadsgehoorzaal.

We bereiden een alternatief online programma voor de VVE conferentie op 4 november voor, ingeval nieuwe (landelijke of regionale) coronamaatregelen van kracht worden.


Meld je dus sowieso aan en reserveer de datum en het tijdstip van de VVE conferentie op woensdagmiddag 4 november in je agenda.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!