Nieuwsbericht
VVE conferentie gaat online!

VVE conferentie gaat online!

26-10-2020
Op woensdagmiddag 4 november 2020 organiseert Stichting Aanzet de jaarlijkse VVE conferentie voor professionals in opvang en onderwijs die zijn betrokken bij voor- en vroegschoolse educatie in Vlaardingen: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, IKC- en schooldirecteuren en managers in de kinderopvang. 

Dit jaar is de VVE conferentie volledig online!
Alle deelnemers ontvangen een link waarmee zij op 4 november vanuit huis of vanaf hun werkplek 'live' aan de online conferentie kunnen deelnemen.

Het thema van de VVE conferentie is Avontuurlijk buitenspelen

Sprekers

Speltherapeut Marlies Greve van spelstimuleringsprogramma De Droomvogel geeft een inspirerende lezing over buitenspel. Als kinderen vrij en fantasievol kunnen spelen, neemt het plezier in samenspelen toe!

Anneke Wijngaarden van het Jonge Kind Centrum gaat samen met de deelnemers dieper in op 'risicovol spelen’. Wat is de waarde hiervan? Wanneer wordt risicovol spelen gevaarlijk? Hoe betrek je ouders? Welke materialen kun je inzetten om een omgeving te creëren waarin risicovol spelen een eigen plek heeft? Anneke laat zien hoe je risicovol spelen kan vormgeven en begeleiden binnen jouw groep. Je kunt jouw vragen stellen.

Kennis en inspiratie

Stichting Aanzet organiseert, in opdracht van de gemeente Vlaardingen, ieder jaar een VVE conferentie voor professionals die werken met voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang en de kleutergroepen in het basisonderwijs. Met VVE wordt de brede ontwikkeling van peuters en kleuters gestimuleerd. Deskundige sprekers vertellen over de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek en delen hun kennis over spelen en ontwikkelen. Zo inspireren we pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij hun dagelijks werk.

Lees meer informatie en meld je online aan.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!