Nieuwsbericht
VVE conferentie 4 november - Avontuurlijk buitenspelen

VVE conferentie 4 november - Avontuurlijk buitenspelen

21-09-2020
Op woensdagmiddag 4 november 2020 organiseert Stichting Aanzet de jaarlijkse VVE conferentie voor professionals in opvang en onderwijs die zijn betrokken bij voor- en vroegschoolse educatie in Vlaardingen: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, IKC- en schooldirecteuren en managers in de kinderopvang.

Het thema van de VVE conferentie 2020 is: 

Avontuurlijk buitenspelen
 
Speltherapeut Marlies Greve en pedagoog Martin van Rooijen geven een lezing.
De opzet van de VVE conferentie is dit jaar vanwege de coronamaatregelen iets anders. De conferentie wordt georganiseerd in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. In de Stadsgehoorzaal kunnen maximaal 150 gasten op anderhalve meter afstand plaatsnemen in de grote zaal. Er zijn twee interessante lezingen. 

Sprekers

Speltherapeut Marlies Greve van spelstimuleringsprogramma De Droomvogel geeft een inspirerende lezing over buitenspel. Als kinderen vrij en fantasievol kunnen spelen, neemt het plezier in samenspelen toe!

Martin van Rooijen is pedagoog en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij doet onderzoek naar het risicovol spelen van kinderen en de dilemma's die professionals hierbij kunnen hebben. In zijn lezing gaat Martin in op de meerwaarde van risicovol spel voor kinderen. Hij vertelt over de dilemma’s binnen kinderopvang en onderwijs en geeft praktische voorbeelden hoe je avontuurlijk en risicovol spel kunt faciliteren.

Kennis en inspiratie

Stichting Aanzet organiseert, in opdracht van de gemeente Vlaardingen, ieder jaar een VVE conferentie voor professionals die werken met voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang en de kleutergroepen in het basisonderwijs. Met VVE wordt de brede ontwikkeling van peuters en kleuters gestimuleerd. Deskundige sprekers vertellen over de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek en delen hun kennis over spelen en ontwikkelen. Zo inspireren we pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij hun dagelijks werk.

Lees meer informatie en meld je online aan.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!