Nieuwsbericht
Het regent VVE diploma's

Het regent VVE diploma's

02-12-2020
Gisteravond vierden we de feestelijke diploma-uitreiking met de pedagogisch medewerkers van UN1EK onderwijs en opvang en Wijzer in Opvang en Onderwijs, die in de afgelopen anderhalf jaar de opleiding VVE totaal bij Stichting Aanzet hebben gevolgd.

Zij ontvingen het landelijk erkende VVE-certificaat 'Startblokken van Basisontwikkeling' en zijn nu gecertificeerd om te werken met voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang.

VVE Totaal

De opleiding VVE Totaal bestaat uit drie modules:
1: Startblokken;
2: Observeren en registreren;
3: Planmatig werken en communiceren met ouders.

De bijeenkomsten van module drie 'Planmatig werken en communiceren met ouders' organiseerden we in het afgelopen halfjaar online via Teams. Ook de opdrachten werden door de pedagogisch medewerkers veelal thuis uitgewerkt. Een knappe prestatie!  

Een betekenisvol aanbod

De deelnemers sloten hun opleiding af met een portfolio, een eindopdracht en een presentatie. We hebben mooie en inspirerende praktijkvoorbeelden gezien. De pedagogisch medewerkers werken meer kindgericht, reflecteren op de  activiteit en werken meer gedifferentieerd. Ze zijn in staat om een betekenisvol aanbod te ontwerpen met activiteiten die inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen in de groep.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!