Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang
Training

VVE Totaal!

Je werk als pedagogisch medewerker of leidinggevende in de kinderopvang omvat veel facetten. Het totaalprogramma VVE Totaal! richt zich specifiek op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en biedt verdere ontwikkeling en verdieping van je vaardigheden.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang

Doel
Het vergroten en verdiepen van benodigde vaardigheden om jonge kinderen optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Werkwijze
Het VVE-totaal! programma bestaat uit drie modules:
 1. Startblokken;
 2. Observeren en registreren;
 3. Planmatig werken en communiceren met ouders.
Een module bestaat uit 5 tot 8 bijeenkomsten en vier consultaties op de werkvloer. Deelnemers maken een portfolio waaruit hun ontwikkeling blijkt. De eindbeoordeling vindt plaats in een persoonlijk gesprek.

De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:
 • de betrokkenheid van kinderen vergroten
 • een betekenisvol en gericht aanbod ontwerpen en aanbieden
 • samen met kinderen activiteiten uitvoeren
 • reflecteren op eigen handelen en plannen maken
 • systematisch observeren en registreren
 • communiceren met ouders en kinderen
 • kinderen begeleiden in ‘de zone van naaste ontwikkeling’
 • planmatig pedagogisch handelen om kinderen met sociaal-emotionele problemen te begeleiden

Een met goed gevolg en voldoende aanwezigheid verlopen trainingstraject leidt tot het landelijk erkende VVE-certificaat 'Startblokken van Basisontwikkeling'. 

Naast het programma voor de pedagogisch medewerkers is er voor het management een module om de pedagogisch medewerkers te begeleiden op de werkvloer in het werken met het VVE programma. Maatwerk
Stichting Aanzet biedt maatwerktrajecten afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!