Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecties en managers kinderopvang
VVE conferentie

VVE-conferentie

Op woensdagmiddag 4 november 2020 organiseren we onze jaarlijkse VVE-conferentie voor professionals in opvang en onderwijs die zijn betrokken bij voor- en vroegschoolse educatie in Vlaardingen: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, IKC- en schooldirecteuren en managers in de kinderopvang.

Het thema van de VVE conferentie is:

Avontuurlijk buitenspelen

Speltherapeut Marlies Greve van spelstimuleringsprogramma De Droomvogel geeft een inspirerende lezing over buitenspel. Als kinderen vrij en fantasievol kunnen spelen, neemt het plezier in samenspelen toe!

Martin van Rooijen is pedagoog en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij doet onderzoek naar het risicovol spelen van kinderen en de dilemma's die professionals hierbij kunnen hebben. In zijn lezing gaat Martin in op de meerwaarde van risicovol spel voor kinderen. Hij vertelt over de dilemma’s binnen kinderopvang en onderwijs en geeft praktische voorbeelden hoe je avontuurlijk en risicovol spel kunt faciliteren.
 

Programma

14:30 uur:  Ontvangst

15:00 uur:  Welkom

15:15 uur:  Lezing door Marlies Greve

16:00 uur:  Lezing door Martin van Rooijen

17:00 uur:  Afsluiting met drankje en hapje

Een leerzame middag met twee inspirerende sprekers. Marlies Greve en Martin van Rooijen laten ons het belang en het plezier van avontuurlijk buitenspelen zien en geven aansprekende voorbeelden. Volop inspiratie voor de dag van morgen!

Locatie

De VVE conferentie vindt plaats in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. In de Stadsgehoorzaal kunnen we, onder voorbehoud van nieuwe landelijke of regionale maatregelen, een 'coronaproof' bijeenkomst* organiseren. 

Aanmelden

Meld je vóór 16 oktober aan via onderstaande knop 'inschrijven'. Vermeld je naam en de organisatie en locatie waar je werkzaam bent. 

* We gaan ervan uit dat als je op 4 november verkouden bent of andere coronaklachten hebt, je je afmeldt voor deze bijeenkomst.

Directeur

Marry Broek

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!