Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecties en managers kinderopvang
Online VVE conferentie

Online VVE conferentie

Op woensdagmiddag 4 november 2020 organiseren we onze jaarlijkse VVE-conferentie voor professionals in opvang en onderwijs die zijn betrokken bij voor- en vroegschoolse educatie in Vlaardingen: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, IKC- en schooldirecteuren en managers in de kinderopvang.

In verband met de coronamaatregelen, gaan we dit jaar online. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je op 4 november vanuit huis of vanaf je werkplek, 'live' aan de online VVE conferentie kunt deelnemen.

Het thema van de VVE conferentie is:

Avontuurlijk buitenspelen

De laatste tijd is er veel aandacht voor ‘risicovol spel’. En iedereen is het met elkaar eens dat dit heel belangrijk is. Toch blijkt het in de praktijk lastig te zijn om ‘risicovol spel’ aan te bieden. Lastiger dan dat het in eerste instantie lijkt. Want we willen tenslotte niet dat de kinderen iets overkomt… toch?

Speltherapeut Marlies Greve van spelstimuleringsprogramma De Droomvogel geeft een inspirerende lezing over buitenspel. Als kinderen vrij en fantasievol kunnen spelen, neemt het plezier in samenspelen toe!

Anneke Wijngaarden van het Jonge Kind Centrum gaat samen met de deelnemers dieper in op 'risicovol spelen’. Wat is de waarde hiervan? Wanneer wordt risicovol spelen gevaarlijk? Hoe betrek je ouders? Welke materialen kun je inzetten om een omgeving te creëren waarin risicovol spelen een eigen plek heeft? Anneke laat zien hoe je risicovol spelen kan vormgeven en begeleiden binnen jouw groep. Je kunt jouw vragen stellen.
 

Programma

15:00 uur:  Welkom door wethouder Jacky Silos

15:15 uur:  Online lezing door Marlies Greve

16:00 uur:  Korte energiebreak

16:05 uur:  Webinar door Anneke Wijngaarden

17:00 uur:  Afsluiting 

Een leerzame middag met twee inspirerende sprekers. Marlies Greve en Anneke Wijngaarden laten het belang en het plezier van avontuurlijk buitenspelen zien en geven aansprekende voorbeelden. Je krijgt volop inspiratie voor de dag van morgen!

Online!

De VVE conferentie vindt dit jaar volledig online plaats. Je ziet leuke filmpjes, je volgt presentaties, we zorgen voor energie, je krijgt volop mogelijkheden om interactief mee te doen en je kunt jouw vragen stellen. 

Aanmelden

De aanmelding is gesloten.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!