Nieuwsbericht
We doen het samen! Tips voor professionals

We doen het samen! Tips voor professionals

12-06-2020
Het zijn bijzondere tijden! Het aanbod van Aanzet is erop gericht om ouders en gezinnen persoonlijk te ontmoeten, te begeleiden, te ondersteunen en met elkaar te verbinden. In verband met de Coronamaatregelen kunnen onze activiteiten en bijeenkomsten in de peuteropvang en in de ouderkamers op scholen en IKC’s niet doorgaan. Ook de huisbezoeken van onze peuterconsulenten, Samen Leren coaches en vrijwilligers van de VoorleesExpress zijn gestopt.

Tóch vinden we manier om in contact te blijven met ouders. We bellen, whatsappen en organiseren online bijeenkomsten. We geven tasjes af op het schoolplein of bij de voordeur. Sinds kort maken we ook wandelingen met groepjes ouders. Ouders vertellen dat zij het fijn vinden om met ons en met elkaar in verbinding te blijven. Zo ondersteunen we ouders in deze bijzondere Coronatijd.

Onze tips om in de Coronatijd in contact te blijven met ouders delen we graag met andere professionals in onderwijs en opvang.

Tien tips voor professionals om in contact te blijven met ouders/verzorgers

Houd het simpel

Houd het contact simpel; bellen en whatsapp werken goed. Veel ouders zijn vanuit school inmiddels gewend aan het werken met Teams. Sluit aan bij wat de ouders al kennen.
 
Gebruik ZOOM of TEAMS voor online bijeenkomsten

Zo breng je ouders ook weer met elkaar in contact, iets dat in deze tijd van afstand heel prettig is.
.
Breng iets langs

Breng iets naar ouder en kind toe; bijvoorbeeld een opdracht of een boek. Een gesprek aan de deur is heel waardevol.
 
Ga naar buiten!

Zorg voor informeel contact als alternatief voor al die activiteiten die nu wegvallen zoals de bijeenkomsten van Instapje/Opstapje, de Samen Leren huisbezoeken, de ouderkamerbijeenkomsten, de Peuterlabs, de taallessen etc. Een gesprek op het bankje naast het schoolplein is ook leuk. Ook een wandeling met een groepje ouders kan een positief effect hebben. Ontdek hoeveel er buiten, met 1,5 meter afstand kan!
 
Communiceer met je verstand en je gevoel

We leggen ouders veel uit en we geven tips hoe ze hun kind thuis kunnen begeleiden. De communicatie is 'mentaal' en praktisch. Praat ook over gevoel met ouders. “Hoe voelde jij je toen je kind thuis moest blijven?” “Lukte dat?” “Wat heb je gemerkt?”
 
Verplaats je in de ouder

Beeld je in dat jij de ouder bent. Het was en is voor velen een hele pittige tijd! Erover praten lucht op.
 
We doen het samen

De hoger opgeleide 'mondige' ouder neemt gemakkelijk zelf contact op. Voor ouders die minder zichtbaar zijn, moeten we zelf iets organiseren. Onze inzet is gericht op (het opbouwen van) vertrouwen, ondersteuning en verbinding.
 
Leer de ouder en de thuisomgeving van het kind goed kennen en bespreek met de ouder hoe je het persoonlijk contact gaat organiseren; bijvoorbeeld door wekelijks te bellen. Leg dit vast binnen het subteam zodat iedere collega dit ook echt doet.
 
Erken de zorgen van ouders

Er zijn groepen ouders echt bang om hun kind weer naar school te sturen. Nu de scholen sinds 8 juni weer open zijn is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Niet door te overtuigen dat alles veilig is, maar door ouders hun zorg en angst te laten uitspreken. Verwijs ouders ook naar de officiële informatie van het RIVM en van de overheid.
 
Denk na over de afsluiting van het schooljaar

Probeer met elke ouder even contact te hebben voordat de zomervakantie begint.

Overleg met leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

De medewerkers van Aanzet kunnen ouders ondersteunen, informeren en verbinden. Ouders kunnen hun angsten bespreken en zorgen uiten. We geven tips en adviezen. Onze rol is waardevol voor het onderwijs en de kinderopvang! We blijven in gesprek met directeuren, leerkrachten en pedagogisch medewerkers en bespreken hoe we met onze werkzaamheden kunnen bijdragen aan goede ondersteuning en betrokkenheid van ouders. Samen zorgen we dat kinderen kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Met het oog op een mooie toekomst.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!