Nieuwsbericht
Week van de Opvoeding: Vertel eens...

Week van de Opvoeding: Vertel eens...

04-10-2021
Deze week is het de landelijke Week van de Opvoeding met het thema 'Vertel eens...' De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis met ouders, medeopvoeders en professionals.

In onze projecten waar we met groepen ouders samenkomen, gaan we met ouders in gesprek over gewoontes en tradities in de opvoeding. Over dingen die zij meenemen uit hun eigen cultuur en opvoeding. En over dingen die zij anders willen doen, die zij zelf belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind. Door te vertellen en te luisteren leer je elkaar beter begrijpen. Dat maakt relaties en gezinnen sterk!
Aanzet biedt opvoedondersteuning aan ouders vanuit een aantal projecten en cursussen, o.a. Opvoeden & Zo en Instapje/Opstapje. En ook tijdens de Nederlandse taallessen en in de ouderkamers op school. Vanuit Samen Digi-TAAL en Samen Leren coachen we ouders in opvoed- en onderwijsondersteunende vaardigheden. 

Zo werken we samen met professionals in opvang en onderwijs én met ouders aan gelijke kansen voor alle kinderen!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!