Pedagogisch medewerkers
Training

Training Werken met baby's

Vanuit de wet IKK zijn eisen gesteld aan aanvullende scholing voor pedagogisch medewerkers die met baby's werken. Dit vraagt om specifieke expertise. De training ‘Werken met baby’s’ voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang.

De training Werken met baby's is gericht op de rol van de pedagogisch medewerkers bij (het verbeteren van) de kwaliteit van babyopvang. De vier doelen uit het pedagogisch curriculum vormen daarbij het uitgangspunt. De nadruk ligt op de bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerker hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. 

Bestemd voor
pedagogisch medewerkers, pedagogisch stafmedewerkers / coaches en leidinggevenden.

Doel
- je (nog meer) bewust worden van jouw rol als pedagogisch medewerker bij de kwaliteit van babyopvang
- leren hoe je deze kwaliteit verder kan verhogen, waarbij interacties met baby’s een belangrijk element vormen

Werkwijze
De training bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan twee bijeenkomsten van drie uur en zes bijeenkomsten van 2,5 uur. In de bijeenkomsten staan de volgende thema’s centraal:

  • Visie op baby's en babyopvang
  • Het bieden van emotionele ondersteuning
  • Respect voor autonomie
  • Structuur en continuïteit
  • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
  • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  • Samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. De theorie wordt toegepast in de eigen praktijk. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.

De trainer verzorgt na iedere bijeenkomst achtergrondinformatie voor de volgende bijeenkomst. Het materiaal bevat theorie en interessante artikelen over de ontwikkeling en verzorging van baby’s. Daarnaast voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit.

Resultaat
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Certificering
Je ontvangt bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten een bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!